Porty, logistyka

Sejmowa komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o portach i przystaniach morskich z poprawkami. Ma on m.in. wprowadzić możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.

Celem rządowego projektu – jak napisali jego twórcy – jest dostosowanie aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie portów do postanowień rozporządzenia PE i Rady UE z 15 lutego 2017 r., ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

"To jest niezwykle ważny dokument i wprowadza bardzo ważne regulacje, nie tylko te dotyczące rozporządzenia portowego Unii Europejskiej, ale przede wszystkim ważne uregulowania na poziomie krajowym" – powiedziała we wtorek podczas pierwszego czytania dokumentu na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa.

Jak wyjaśniła, "bardzo istotna" jest możliwość uregulowania statusu dróg, które prowadzą do portów ujętych w sieci TEN-T i uznania ich za drogi krajowe, "a tym samym finansowania tych dróg przez GDDKiA". Pozostałe przepisy porządkują zakresy kompetencji i organizacji usług portowych.

"Przede wszystkim określenie podmiotu wykonującego kompetencje w zakresie organizacji usług portowych, umożliwienie wprowadzenia przez zarządzającego portem ograniczeń świadczenia usług portowych oraz dopuszczenie wykonywania części z nich samodzielnie przez podmiot zarządzający" – wyjaśniała wiceminister.

Dodała, że nowela wzmacnia też kompetencje w zakresie obronności "co do planowania zarządzania nieruchomościami w obrębie portu i wzmacnia uprawnienia jednostek podległych MON".

Projekt reguluje też problematykę zarządzania portami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego i umożliwia tam zarządzanie portem bezpośrednio przez władze gminne.

Poprawki do projektu zgłosiła przewodnicząca komisji Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS). Jak wyjaśniła, mają one na celu przede wszystkim "rezygnację z wprowadzenia oznakowania kontrolnego dla jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m".

"Pozwoli to na obniżenie kosztów rejestracji jednostek pływających i likwidację obowiązku administracyjnego, polegającego na konieczności umieszczenia oznakowania kontrolnego na kadłubie jednostki" – uzasadniała Arciszewska-Mielewczyk. Jak mówiła, poprawki te wpisują się w cel projektu ustawy – usprawnienie funkcjonowania portów, a także uwzględniają sygnały płynące od armatorów i właścicieli jachtów.

"Obejmują wyłączenie z obowiązku rejestracji jachtów oraz jednostek pływających, używanych do armatorskiego połowu ryb, których długość wynosi równo 7,5 m lub o mocy napędu mechanicznego wynoszącego równo 15 kW" – wyjaśniała posłanka. W poprawkach znalazło się też wydłużenie okresu przejściowego w odniesieniu do jachtów żaglowych, eksploatowanych na wodach śródlądowych, które do tej pory nie podlegały obowiązkowi rejestracji, a także wszystkich jachtów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi przeglądów technicznych.

Komisja przyjęła nowelę wraz z poprawkami i zmianami redakcyjnymi zaproponowanymi przez biuro legislacyjne.

autorka: Elżbieta Bielecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter