Porty, logistyka

Projekt TRANS TRITIA wdrażany jest na terenie 3 krajów i 4 regionów: województwa śląskiego, województwa opolskiego (PL), kraju morawsko-śląskiego (CZ) i kraju żylińskiego (SK). Obszar Tritii to 34069 km2 i ponad 7,8 mln mieszkańców. Przez obszar Tritii przebiegają ważne drogi i korytarze transportowe, w tym korytarz Bałtyk-Adriatyk.

STRUKTURA PARTNERSTWA

I Partner wiodący: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

II. Partnerzy:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego, Ostrawa,
- Dopravni Projektovani sp. z o.o., Ostrawa,
- Uniwersytet w Żylinie,
- Instytut Badawczy Transportu S.A. w Żylinie.

Główna idea: zacieśnienie współpracy w zakresie funkcjonowania systemu transportu towarowego między władzami regionu i kluczowymi interesariuszami.

Celem projektu jest:
• poprawa przepływu informacji,
• usprawnienie planowania i koordynacji działań między władzami regionalnymi, dysponentami sieci transportowych i zainteresowanymi podmiotami transportu towarowego oraz operatorami centrów
i terminali logistycznych,
• analiza i identyfikacja barier w rozwoju transportu towarowego na obszarze TRITIA,
• identyfikacja potencjału regionów w obszarze transportu towarowego.

W wyniku projektu powstaną:
1. Regionalna Strategia Multimodalnego Transportu Towarowego

2. 6 Planów Działania:
3 sektorowe – dla transportu wodnego śródlądowego, transportu kolejowego oraz dla multimodalnych centrów i terminali logistycznych,
3 transgraniczne – PL/CZ, PL/SK, CZ/SK, 3. Model transportu do prognozowania ruchu do 2030 - model skalibrowany do aktualnych warunków
z przewidywanym rozwojem ruchu do 2030 r. w scenariuszu

Powstanie również mapa – zintegrowana dla całego obszaru projektu, zawierająca połączenia drogowe, kolejowe, wodne, centra logistyczne wraz z charakterystyką, czyli informacjami i danymi technicznymi dotyczącymi np. przepływów towarów, dostępnej infrastruktury oraz z zaznaczeniem istniejących dostępnych korytarzy transportowych.

Partnerzy projektu współpracują z władzami lokalnymi, regionalnymi oraz dysponentami infrastruktury i przewoźnikami transportu towarowego jako interesariuszami.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2020

www.facebook.com/transtritia
www.interreg-central.eu/transtritia

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

rel (Trans Tritia Project)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2534 4.3394
EUR 4.6388 4.7326
CHF 4.6631 4.7573
GBP 5.221 5.3264

Newsletter