Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, działając na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił w 2018 roku do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina Logistyczna” o powierzchni ponad 260 hektarów położonych w gminie Kosakowo, Powiat Pucki.

Dla przeprowadzenia przez Ministerstwo niezbędnej procedury kluczowa była opinia właściwej miejscowo Rady Gminy. 31 stycznia bieżącego roku Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Objęte wnioskiem tereny zostały wskazane przez Gminę jako obszar dedykowany rozwojowi funkcji przemysłowo-usługowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumentach strategicznych dla Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna” wypracowanych w ramach projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu.

- Celem tego wspólnego projektu gmin jest stworzenie obszaru inwestycyjnego w oparciu o sektor Transport – Spedycja – Logistyka, stanowiącego zaplecze obsługi dla dynamicznie rozwijającego się portu oraz podjęcia działań na rzecz zniesienia istniejących ograniczeń transportowych – podkreśla Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo. – Decyzja Rady Gminy Kosakowo jest konsekwencją przyjętych uprzednio Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programów Operacyjnych obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.

- Z satysfakcją przyjęliśmy informację o pozytywnej opinii Wysokiej Rady – komentuje Adam Meller prezes zarządu Spółki ZMPG SA. – Jestem przekonany, iż kolejne wspólne działania znacząco wzmocnią konkurencyjność Portu, potencjał gospodarczy Gminy, a w perspektywie powodować będą napływ nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w porcie i jego zapleczu. Połączenie sektora portowego z rozwojem usług logistycznych ma stanowić biegun wzrostu obszaru, którego rdzeniem jest Port Gdynia. Spójne zagospodarowanie obszaru będzie osiągnięte przez zintegrowaną politykę przestrzenną, gospodarczą i transportową wszystkich interesariuszy – dodaje Adam Meller.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypomina, że - Port Gdynia jest jednym z trzech polskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Roztropna decyzja Rady Gminy Kosakowo skutkować będzie powstaniem efektu synergii. Nie tylko umożliwi rozszerzenie terenów rozwojowych portu gdyńskiego, ale w sposób bezpośredni i pośredni wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, Pomorza i samej Gminy Kosakowo. Przedsiębiorstwa portowe są bowiem istotnym podatnikiem na rzecz gmin - komentuje przewodnicząca Sejmowej Komisji.

Przedsięwzięcie „Rozwój Platformy Multimodalnej - Dolina Logistyczna” jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych ZMPG SA, ujętych na liście priorytetowych inwestycji w ramach realizacji Korytarza Bałtyk - Adriatyk - sieci bazowej TEN-T.

rel (Port Gdynia SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3937 4.4825
EUR 4.6494 4.7434
CHF 4.5871 4.6797
GBP 5.3969 5.5059

Newsletter