Porty, logistyka

Projekt "Cargo capacity upgrade and LNG bunkering. Świnoujście-Ystad maritime link" ("Poprawa zdolności przewozowych i przeładunkowych oraz bunkrowanie LNG. Połączenie morskie Świnoujście-Ystad") znalazł się wśród kluczowych inicjatyw UE, w ramach których prawie 700 mln euro ma być zainwestowanych w zrównoważony rozwój transportu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz koordynator projektu - gmina Ystad - podpisali już umowę o dotację. W projekcie uczestniczą: port Ystad, Gaz System SA, Polskie LNG SA oraz Polferries SA.  

Projekt dotyczy poprawy przepustowości połączenia morskiego Świnoujście-Ystad, zwiększenia efektywności środowiskowej oraz wprowadzenia możliwości bunkrowania LNG na połączeniach pomiędzy Świnoujściem a Ystad, będącymi odpowiednio portami sieci bazowej i sieci kompleksowej.

W porcie Ystad do końca 2021 roku przewidziane są następujące działania dotyczące inwestycji w infrastrukturę i urządzenia portowe:
- budowa dwóch nabrzeży do obsługi promów wraz z towarzyszącymi obiektami (rampy ro-ro, lądowe przyłącza elektroenergetyczne, stanowiska odbioru dla wody czarnej i szarej, obszary rozrządowe, infrastruktura drogowa na terenie terminalu, liczniki kontrolne ograniczające obszar ISPS),
- pogłębienie basenu portowego i podejścia do portu,
- budowa nowego falochronu w części południowej portu oraz rozbudowa istniejącego falochronu w części zachodniej,
- specjalny obszar do bunkrowania LNG.

We wspólnym działaniu, do 2022 roku, operator gazociągów przesyłowych Gaz-System i operator terminalu LNG w Świnoujściu Polskie LNG umieszczą bunkierkę LNG w porcie w Świnoujściu. Bunkierka LNG będzie przeznaczona do magazynowania i bunkrowania LNG na jednostki napędzane LNG. Wspomniana jednostka przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania żeglugi na środowisko dzięki redukcji emisji SOx, NOx oraz CO2.

Ponadto, do 2021 roku ma powstać nowa jednostka typu ro-pax operatora promowego Polferies (Polska Żegluga Bałtycka) napędzana LNG, która połączy oba porty. Celem tego działania jest zmniejszenie oddziaływania żeglugi na środowisko poprzez wprowadzenie technologii napędu LNG na jednostce pływającej operującej na połączeniu morskim Świnoujście-Ystad.

Wyniki realizacji projektu powinny w znaczny sposób przyczynić się do redukcji negatywnych ekologicznych efektów zewnętrznych jak również do poprawy przepustowości w porcie Ystad. Zakładany koszt kwalifikowalny w ramach projektu wynosi 132,4 miliony euro, z czego 34,85 miliona pochodzić będzie ze środków EU (ok. 26 %), a polskim partnerom przypadnie dofinansowanie w wysokości 10,47 mln euro.

Konferencja rozpoczynająca projekt odbędzie się 24 stycznia br. w Ystad. Oficjalne seminarium inaugurujące odbędzie się 25 stycznia, wezmą w nim udział przedstawiciele władz regionalnych, przedstawiciele Unii Europejskiej, a także kluczowi interesariusze sektora LNG. Na jego zakończenie odbędzie się wizyta studyjna w porcie Ystad.

Jak ujawniono na przełomie września i października 2018 roku - Komisja Europejska zatwierdziła pięć projektów przekazanych do oceny w konkursie 2017 CEF Transport Blending Call II. 27 września państwa członkowskie UE, w trakcie posiedzenia CEF Coordination Committee, formalnie zatwierdziły propozycję KE dotyczącą wsparcia dla projektów w konkursie 2017 CEF Transport Blending MAP Call II w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (z ang. Connecting Europe Facility - CEF).

Wsparcie z CEF otrzymało w tej rundzie pięć projektów. Trzy z nich są realizowane przez podmioty polskie. Wśród tych ostatnich znalazł się jeden w sektorze morskim - rozbudowa terminalu przeładunkowo-składowego Alfa Terminal Szczecin. Jest to projekt spółki Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o., którego wartość wynosi nieco ponad 17,83 mln euro, a dofinansowanie CEF przeszło 3,56 mln euro. Projekt ten zakłada budowę dalbowego stanowiska przeładunkowego dla tankowców na obszarze portu śródlądowego oraz rozbudowę bazy mocznika i nawozów sztucznych.

Kolejne dwa projekty realizowane są z kolei przez podmioty polskie w ramach projektów międzynarodowych. Jednym z nich (jedynym "morskim") jest właśnie wspomniany wyżej projekt "Cargo capacity upgrade and LNG bunkering. Świnoujście-Ystad maritime link".

Konkurs stanowił drugi nabór projektów w ramach tzw. puli ogólnej, czyli środków CEF, z których korzystać mogą wszystkie kraje członkowskie UE. Na oba nabory Komisja Europejska udostępniła środki w wysokości ok. 1,35 mld euro, z czego w drugim naborze przyznane zostało wsparcie w wysokości 350 mln euro.
2017 CEF Transport Blending Call był konkursem, który zakłada montaż finansowy łączący wsparcie grantu z CEF oraz obowiązek zapewnienia przez beneficjenta finansowania zwrotnego w ramach projektu w wysokości co najmniej wartości wnioskowanego grantu.
Łączna wartość dofinansowania dla Polskich partnerów w ramach drugiej edycji konkursu CEF Transport Blending wynosi 17,2 mln euro. W II edycji konkursu CEF Transport Blending Call, Polska znalazła się na 9 pozycji wraz z Austrią w kontekście ilości przyznanych funduszy.

rel (Polska Platforma LNG), PBS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter