Porty, logistyka

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała 477,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w I połowie roku, co oznacza wzrost o ponad 10% r/r. Grupa poniosła w tym okresie stratę netto, która jest przede wszystkim wynikiem wysokich kosztów finansowych. OT Logistics prowadzi prace nad refinansowaniem zadłużenia i może wyemitować nowe akcje, co przełoży się na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia.

- Grupa realizuje założoną strategię i – co bardzo ważne – generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 37,6 mln zł wobec 14,3 mln zł przed rokiem. Teraz naszym priorytetem są prace nad refinansowaniem i obniżeniem kosztów obsługi zadłużenia – mówi Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics.

Od I kwartału 2018 r. Grupa Kapitałowa dokonała nowego podziału przychodów na cztery główne segmenty działalności: usług portowych, spedycji, usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej wraz z pozostałymi przewozami.

W segmencie portowym pozytywnie wyróżniał się OT Port Świnoujście, który zanotował istotny wzrost obsługiwanych ładunków, głównie dzięki dużemu wolumenowi przeładunków węgla i rudy. Wzrost masy obsłużonych ładunków wyniósł 43% rok do roku. Znaczący wzrost przeładunków drobnicowych (o 34%) odnotował również OT Port Gdynia, jednak na całym wyniku przeładunków zaważyły niższe wolumeny ładunków masowych, w tym agro. Chorwacki port Luka Rijeka odnotował nieco niższy poziom przeładunków niż rok wcześniej z uwagi na niepełne wykorzystanie mocy przeładunkowych, co było spowodowane m. in. koniecznością napraw i modernizacji kluczowych urządzeń do przeładunku. Łącznie w portach Grupy obsłużono o 6% więcej ładunków niż rok wcześniej.

Spółki z segmentu kolejowego Grupy Kapitałowej pełnią rolę wewnętrznego przewoźnika w ramach Grupy Kapitałowej, co pozwala zmniejszać część kosztów stałych działalności. Wzrost pracy przewozowej spółek kolejowych w pierwszym półroczu wyniósł 30% (do 505,6 mln tkm) w porównaniu do poprzedniego roku.

Grupa realizuje obecnie plan refinansowania zadłużenia. W maju tego roku Zarząd OT Logistics ogłosił program emisji obligacji do 200 mln zł. Po zakończeniu pierwszego półrocza spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii E o wartości 10 mln zł oraz zawarła warunkowe porozumienie z obligatariuszami przekładając termin wykupu obligacji serii G o ponad rok. Jednocześnie dokonano przedterminowego wykupu części obligacji tej serii o wartości 3,6 mln zł. W sierpniu Walne Zgromadzenie wyraziło na wniosek głównego akcjonariusza, funduszu Mistral, zgodę na emisję do 2,3 mln akcji serii E. Równocześnie Spółka prowadzi rozmowy na temat refinansowania obecnego zadłużenia.

- OT Logistics zawsze regulowała swoje zobowiązania wobec wierzycieli, jednak obecna trudna sytuacja na rynku obligacji nie ułatwia nam zadania. Naszym celem jest obniżenie kosztów zadłużenia i zapewnienie środków na dalszy rozwój. Celem strategicznym jest osiągniecie pozycji lidera branży TSL w regionie – wyjaśnia prezes Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics.

rel (OT Logistics SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9567 4.0367
EUR 4.2903 4.3769
CHF 4.5349 4.6265
GBP 5.0003 5.1013

Newsletter