Porty, logistyka

Cztery oferty wpłynęły do Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę Nabrzeża Słowackiego w Porcie Gdynia", ogłoszonym  3 sierpnia br. Dzisiaj nastąpiło ich otwarcie.

Przypomnijmy, że 10 sierpnia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu na wykonanie przebudowy Nabrzeża Włoskiego.

Obie inwestycje realizowane są w ramach szerszego, ubiegającego się o dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ 2014-2020, projektu o nazwie: "Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III", nr 3.2-10.

Jedno z zadań w ramach tego projektu dotyczy pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu. W związku z realizacją robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych niezbędna stała się przebudowa przyległych do Kanału nabrzeży, których dotychczasowe konstrukcje nie pozwalają na taką głębokość. Stąd Zarząd Portu prowadzi prace nad odpowiednim zabezpieczeniem Nabrzeża Słowackiego, Nabrzeża Włoskiego i - w dalszej kolejności - Nabrzeża Norweskiego.

Szacunkowa kwota, jaką ZMPG-a SA zamierza przeznaczyć na realizację przebudowy nabrzeża Słowackiego wynosi 18,98 mln zł brutto. Oferta cenowa, zawarta w czterech złożonych ofertach, oscyluje w przedziale od 16,5 do 22,02 mln zł. W chwili obecnej trwają prace komisji przetargowej, których efektem będzie wyłonienie wykonawcy inwestycji, która polegać będzie m.in. na wykonaniu na całej długości nabrzeża nowej ściany w postaci zakotwionej palościanki. Będzie ona zwieńczona nowym oczepem żelbetowym, a nabrzeże zostanie wyposażone w urządzenia odbojowe, polery cumownicze i drabinki wyjściowe.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie kolejny przetarg - tym razem na przebudowę Nabrzeża Norweskiego.

rel (Port Gdynia SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter