Porty, logistyka

19 września br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA odbyły się warsztaty przedstawiające i podsumowujące wyniki uzyskane w trakcie trafiającego trzy lata projektu "EnviSuM - Environmental Impact of Low Emission Shipping: Measurements and Modelling Strategies", którego partnerem stowarzyszonym jest ZMPG SA.

Projekt ten jest współfinansowany przez INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W skład międzynarodowego, multidyscyplinarnego konsorcjum projektu, oprócz AM w Szczecinie, wchodzą prestiżowe uczelnie i jednostki badawcze m.in. z Finlandii (Uniwersytet w Turku, Fiński Instytut Meteorologiczny) oraz Szwecji (Uniwersytet w Goteborgu i Chalmers Technical University). Budżet projektu wynosi nieco ponad 3 222 000 euro. Wartość dofinansowania na realizację projektu przez AM w Szczecinie wynosi prawie 350 000 euro.

W ramach prac związanych z realizacją projektu, na podstawie danych z 2014 r. o zawinięciach statków m.in. do portu w Gdyni został opracowany model matematyczny określenia wielkości emisji ze statków. Natomiast w roku 2017 zostały wykonane pomiary emisji ze statków w Porcie Gdynia. Celem projektu było opracowanie sposobu mierzenia i oceny wpływu emisji siarki ze statków na środowisko oraz zbadanie jakości powietrza w regionie Morza Bałtyckiego. Wyniki uzyskane w projekcie będą stanowiły podstawę do opracowania i wdrażania nowych, zrównoważonych rozwiązań poprawiających stan powietrza oraz rekomendacji dla dalszych regulacji prawnych w zakresie ograniczania emisji.

Więcej informacji na temat projektu >>>

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA jako nowoczesna firma bierze czynny udział w różnych inicjatywach mających na celu minimalizację wpływu działalności portowej na środowisko. Do najważniejszych działań można zaliczyć:

- uczestnictwo w projekcie "COMPLETE Completing management options in the Baltic Sea region to reduce risk of invasive species introduction by shipping-complete". Celem Projektu jest zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia gatunków obcych drogą morską poprzez opracowanie spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego narzędzi i zaleceń na szczeblu regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie kontroli i zarządzania wodami balastowymi, jak i organizmami porastającymi kadłuby statków.

- uczestnictwo w grupie korespondencyjnej HELCOM Cooperation Platform on Port Reception Facilities (PRF) in the Baltic Sea, której zadaniem jest monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. W związku z tym, że zaostrzone wymogi w zakresie zakazu zrzutu ścieków ze statków pasażerskich i promów na Bałtyku przyjęte rezolucją MEPC 2009(62) 15 lipca 2011 roku, zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 roku dla nowo wybudowanych statków oraz od 1 czerwca 2021 roku dla pozostałych statków, głównym zadaniem grupy w ostatnim czasie jest omówienie problematycznych kwestii technicznych i eksploatacyjnych aspektów zdawania ścieków do portowych urządzeń odbiorczych.

- uczestnictwo jako partner stowarzyszony w projekcie "SBOIL South Baltic Oil Spil Response Throuhg Clean - Up with Biogenic Oil Binders", który ma za zadanie wykorzystanie zielonych technologii w celu ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku.

Specjaliści z Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA są również członkami środowiskowej grupy w ramach Organizacji Portów Bałtyckich (Baltic Ports Organisation - BPO).

Przypominamy, że od początku września br. na terenie Portu Gdynia wdrożony został nowy kompleksowy system yetiSense do monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza. Inteligentny system stworzony przez firmę SeaData monitoruje stan jakości powietrza w czasie rzeczywistym, prezentuje wszystkie dane w atrakcyjnej formie i w razie potrzeby alarmuje Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów.

Monitoring powietrza można obserwować w tzw. czasie rzeczywistym na internetowej stronie portowej oraz na stronie yetiMap.

rel (Port Gdynia SA)

1 1 1 1