Porty, logistyka

Skrócenie czasu transportu koleją ładunków w portach w Gdańsku i Gdyni jest głównym celem planowanej modernizacji stacji kolejowych obsługujących porty – zapewnia PKP PLK. Koszty projektów szacowane na ok. 1,4 mld zł w 84 proc. mają być sfinansowane przez UE.

Podczas konferencji prasowej w środę w Gdańsku dyrektor projektu PKP PLK SA, Damian Makowski ocenił, że projekty modernizacji stacji portowych w Gdańsku i w Gdyni mające poprawić infrastrukturę kolejowego dostępu do portów należą do „najważniejszych dla regionu”.

Szacowana łączna wartość projektów wynosi ok. 1,4 mld zł, w tym niemal 84 proc. środków zapewnionych jest z unijnych funduszy. PKP Polskie Linie Kolejowe na poprawę infrastruktury kolejowego dostępu do portów otrzymały dofinansowanie z programu "Łącząc Europę" (CEF). Spółka zapewnia, że wszystkie prace powinny zakończyć się do 2020 roku.

Poinformowano, że w portach w Gdańsku i w Gdyni zmodernizowane ma być łącznie 17 km linii kolejowej, co obejmie łącznie 160 km torów na stacjach w obu portach. Mają być przebudowane tory, rozjazdy, przejazdy kolejowo-drogowe, a linia ma być zelektryfikowana. Infrastruktura ma zostać dostosowana do obsługi dłuższych i cięższych składów towarowych, co ma pozwolić na sprawniejszą obsługę większej masy ładunków.

Damian Makowski powiedział, że przewidywane koszty kwalifikowane realizacji projektu w porcie w Gdańsku wynoszą 579 mln zł. Zmodernizowane mają być stacje portowe: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa (Gdańsk Wiślany). Poinformował, że prace projektowe dot. modernizacji stacji portowych w Gdańsku dobiegają już końca. W ub. roku inwestor otrzymał decyzję środowiskową niezbędną do realizacji projektu, w tej chwili stara się o uzyskanie decyzji o lokalizacji linii kolejowych i po tym wystąpi o pozwolenie na budowę. „Zakładamy, że jeszcze w tym roku uda nam się podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych” - zaznaczył.

Jednym z celów modernizacji jest dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów. „Powstanie drugiego głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie w Gdańsku wygenerowało potrzebę przebudowy stacji oraz umożliwienia sprawnej i szybkiej obsługi towarów”- tłumaczył. Zadeklarował też elektryfikację „wszystkiego, co będzie możliwe”. „Chcemy ruch prowadzić ekologicznym transportem” – zapewnił. Zaznaczył, że efektem inwestycji będzie też zwiększenie przepustowości stacji oraz skomunikowanie jej z siecią dróg lokalnych. „Zależy nam na wzroście konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu” – tłumaczył. „Zwiększymy parametry przepustowości tej stacji na następne kilkadziesiąt lat” – dodał.

Makowski poinformował, że na modernizację stacji Port Gdynia PKP PLK SA uzyskały 850 mln zł. „Stacja Port Gdynia jest bardzo rozbudowanym obiektem, wewnątrz samej stacji przeplata się bodajże osiem, niezależnych linii kolejowych, to jest niezwykły +węzeł powiedziałbym gordyjski+” – tłumaczył. „My go rozwiążemy i będziemy korzystać z tego w przyszłości” – zadeklarował. Powiedział, że w ramach projektu ma być przebudowanych ok. 120 km torów i 355 rozjazdów na niewielkim stosunkowo obszarze. W ramach inwestycji ma być przebudowanych ok. 13 km dróg i zbudowane dwa wiadukty, które zlikwidują uciążliwe skrzyżowania z drogami kolejowymi. „Dzięki modernizacji skrócimy czas dowozu i odwozu ładunków, poprawimy bezpieczeństwo pracy na stacji i obsługi ruchu towarowego” – przekonywał.

Poinformował, że spółka planuje w maju 2018 r. ogłosić przetarg na roboty budowlane, a umowę z wykonawcą podpisać w grudniu.

Makowski podczas konferencji „zagwarantował, że podczas modernizacji stacji będzie zapewniona pełna obsługa wszystkich partnerów, odbiorców na terenie obu portów”. Zastrzegł, że „nie obejdzie się jednak bez pewnych wyrzeczeń, ograniczeń”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to dziś największy beneficjent unijnego programu "Łącząc Europę" (CEF). Naczelnik wydziału wdrażania projektów unijnych PKP PLK SA, Jolanta Matyszczak poinformowała podczas konferencji, że spółka realizuje 17 projektów, związanych z modernizacją kolejowych tras. Ich łączna wartości to 3,33 mld euro. Wraz z najnowszymi projektami, zatwierdzonymi w połowie roku, uzyskano już z unijnej kasy prawie 3,44 mld euro na 21 inwestycji o wartości ponad 4 mld euro.

Przypomniała, że Krajowy Program Kolejowy zakłada realizację 220 projektów o wartości ponad 66 mld zł. Ma być zmodernizowanych ok. 9 tys. km torów. „Dzięki inwestycjom pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością 160 km/godz. a towarowe – 120 km/godz., czego efektem będzie też zwiększenie liczby kursujących pociągów” – zadeklarowała. 

Autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Jacek Ensztein

bls/ je/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.375 4.4634
EUR 4.6524 4.7464
CHF 4.7168 4.812
GBP 5.3164 5.4238

Newsletter