Porty, logistyka

23 października odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, obejmującego rejon ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona.

Na spotkaniu z mieszkańcami pracownicy Biura Planowania Przestrzennego mówili o ogólnych procedurach sporządzania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowali też zebranym projekt zagospodarowania terenów byłej Nauty (rejon ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona), który do publicznego wglądu wyłożony jest po raz drugi. 

Pierwsze wyłożenie miało miejsce na przełomie czerwca i lipca br. Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przedstawili zebranym główne założenia projektu planu oraz zakres zmian w stosunku do projektu planu z pierwszego wyłożenia. 

Koncepcje zagospodarowania tego terenu powstawały przez kilka lat. W 2015 roku Wojewoda Pomorski zakwestionował niektóre zapisy planu i zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sporządzonym w czerwcu br. planie położono nacisk na poprawę zapisów, które wcześniej zostały podważone. Ponowne wyłożenie projektu spowodowane jest korektami części zapisów projektu planu, które uwzględniają ostatnie rozstrzygnięcia Wojewody Pomorskiego dotyczące planów miejscowych.

- Zakres zmian obejmuje część tekstową projektu planu, rysunek projektu nie uległ zmianie. Usunięto zapisy związane z umowami drogowymi, które są regulowane przepisami ustawy o drogach publicznych. Wykreślono też zapisy dotyczące tablic i urządzeń reklamowych na budynkach objętych ochroną konserwatorską. Pozostała część zmian polega na doprecyzowaniu zapisów projektu planu m.in. w zakresie wycofania parterów budynków, określono min. prześwit nad poziomem urządzonego terenu - mówi Arkadiusz Zieniuk z Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 10,36 ha. Przewiduje on wykorzystanie na cele usługowo-mieszkaniowe południowej części obszaru, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy śródmiejskiej. Natomiast pozostały obszar miałby być przeznaczony na cele usług śródmiejskich, administracji gospodarczej, a także funkcji usługowo-biurowych związanych z działalnością Portu Gdynia. Planowane jest też poszerzenie do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu i przedłużenie ul. Waszyngtona do ul. Nowej Węglowej, czyli planowanej głównej arterii komunikacyjnej. Zapewni ona dostęp do terenów rozwojowych północnej części Śródmieścia Gdyni bez konieczności dodatkowego obciążania istniejącego układu ulicznego.

Głosy uczestników dyskusji dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z zamierzeniami Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w zakresie rozbudowy infrastruktury portowej - budowy portu zewnętrznego Morskiego Terminalu Kontenerowego w stronę Zatoki Gdańskiej. W dyskusji poruszone zostały także kwestie miejsc postojowych Hotelu Hotton, położonego w sąsiedztwie planowanego publicznego zielonego ciągu pieszo-rowerowego jako elementu większego założenia spacerowego, łączącego dworzec PKP z terenami zlokalizowanymi na Molu Rybackim.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona będzie można zapoznawać się do 13 listopada w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9). Jest on dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Natomiast swoje uwagi będzie można składać do 27 listopada do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby lub podmiotu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Gdynia.pl

0 tereny waszyngtona
Jest tylko jeden problem od kilkunastu lat nikt nie chce kupić tych terenów, w 2010 roku Nauta wyprowadziła sie na tereny dawnej stoczni Gdynia - na tereny jakie odkupiono od zarzadcy upadej stoczni.
Oczywiście dobrze, że miasto interesuje się terenami bo powinno lecz co tam będzie zdecyduje nowy włąściciel być może będzie to gmina Gdynia lub ktoś inny
26 październik 2017 : 10:34 nikijon | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter