Offshore

Spółka Gaz-System zawarła porozumienia tzw. Term Sheet z dwoma armatorami, określające ramowe warunki dostarczenia i użytkowania pierwszej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która ma pełnić funkcję terminalu regazyfikacyjnego w Zatoce Gdańskiej. Nadal trwa postępowanie przetargowe, które w drugim etapie ma wyłonić jednego dostawcę spośród dwóch wstępnie wybranych, z którym podpisana zostanie umowa czarterowa (Time Charter Party). Rozpoczęcie świadczenia usług regazyfikacji planowane jest na początek 2028 roku.

Porozumienia Term Sheet zostały podpisane z dwoma podmiotami: Mitsui O.S.K. Lines (MOL) z Japonii oraz BW LNG z siedzibą główną w Singapurze, wyłonionymi w trakcie pierwszej części postępowania przetargowego. Porozumienia regulują najważniejsze warunki przyszłej umowy czarterowej, takie jak termin dostawy statku, obowiązki stron, konsekwencje opóźnienia dostawy, okres czarteru. Postanowienia zawarte w Term Sheet nie mają charakteru wiążących zobowiązań stron, jednak określają "mapę drogową" dalszych negocjacji umowy czarterowej i w zasadniczym kształcie będą odzwierciedlone w docelowej umowie czarterowej (Time Charter Party), którą Gaz-System planuje zawrzeć na okres 15 lat z jednym z tych podmiotów.

Obydwie firmy są światowymi liderami w branży FSRU. BW LNG jest spółką w całości należącą do BW Group, wiodącej firmy sektora morskiego, posiadającej flotę ponad 490 statków przewożących ropę i gaz, z czego 33 to zbiornikowce LNG i FSRU. Japoński Mitsui O.S.K. Lines posiada 111 statków na LNG, w tym największą na świecie jednostkę FSRU o nazwie Bauhinia Spirit.

Biznes LNG prowadzony jest przez BW Group z oddziału w Norwegii - kontynuatora tradycji i know-how renomowanego, swojego czasu - największego, armatora norweskiego Bergesen.

Flota BW Group - według informacji z witryny WWW firmy - składa się z pięciu FSRU, 28 transportowych gazowców LNG, 164 gazowców LPG, 13 masowców, 251 produktowców, 24 bardzo dużych zbiornikowców naftowych (VLCC), sześciu statków offshore (jednostek wydobywczo-magazynowo-terminalowych - FPSO) i dwóch samopodnośnych statków instalacyjnych morskich turbin wiatrowych (HLJV) - łącznie 493 jednostki. Nie wszystkie z tych statków są własnością BW Group, część jest zarządzana przez BW Group w imieniu armatorów lub należy do kontrolowanych przez BW "spółdzielni armatorskich" - pooli żeglugowych albo do spółek, w których BW Group posiada część udziałów.

Wspomniane dwa statki instalacyjne, to Wind Orca i Wind Osprey. Jeden z nich ma pracować na przynajmniej jednym projekcie budowy morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. Do grupy BW Group należy firma Cadeler z siedzibą w Danii, która ma zainstalować morskie turbiny wiatrowe projektu Baltic Power, w którym 51 proc. udziałów ma Orlen. Jednak Cadeler nie należy do BW Group w całości, BW Group jest jednak największym udziałowcem (30,3 proc.) działającego na rynku offshore wind Cadeler, a ponad 50 proc. akcji tej firmy pozostaje w wolnym obrocie.

O wyłonieniu "krótkiej listy" ze wskazanymi dwoma podmiotami jako pierwszy w polskich mediach, już prawie trzy tygodnie temu, informował PortalMorski.pl. Według nieoficjalnych, niepotwierdzonych informacji z ostatnich dni z rynku żeglugowego i brokerskiego, które mogą się okazać nieprawdziwe, dalsze negocjacje prowadzone są już z tylko jednym z tych oferentów - BW Group.

W naszych wcześniejszych publikacjach także więcej o oferentach MOL i BW LNG.

Jesteśmy już o krok od podpisania umowy na czarter jednostki FSRU czyli pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej. Polska bardzo wiele zyskała dzięki konsekwencji w rozwijaniu infrastruktury energetycznej. Realizacja projektu FSRU jest dopełnieniem długoterminowej strategii dywersyfikacji kierunków dostaw błękitnego paliwa i budowy bezpieczeństwa gazowego Polski i regionu. Stanowi przeciwwagę dla rosyjskich dostaw w regionie i daje nowe możliwości rozwoju gospodarczego naszego kraju – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Zakończyliśmy kluczowy etap procedury wyboru dostawcy statku FSRU. Zostały podpisane odrębne warunkowe umowy przedwstępne, zwane Term Sheet z dwoma podmiotami. Wybraliśmy do dalszych negocjacji doświadczone firmy, które dysponują know-how i odpowiednim zapleczem produkcyjno-finansowym. Budowa pływającego Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej jest obecnie najważniejszą inwestycją naszej spółki - powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu Gaz-System.

BW LNG jest zaszczycone, że znalazło się wśród wybranych przez Gaz-System kandydatów do budowy i obsługi pierwszej jednostki FSRU w Polsce. BW LNG dołoży wszelkich starań we współpracy z Gaz-System, zmierzającej do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Mając bogate doświadczenie w zakresie FSRU, z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie tej strategicznej współpracy, kontynuującej wieloletnie relacje łączące Norwegię i Polskę. W BW LNG jesteśmy oddani naszej strategii rozwoju pływającej infrastruktury LNG, w świecie zmierzającym w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego, w którym kraje poszukują zrównoważonej, przystępnej cenowo i niezawodnej energii - powiedziała Yngvil Åsheim, dyrektor generalna BW LNG.

To wielki zaszczyt dla MOL, że może przyczynić się do realizacji strategicznego projektu infrastrukturalnego w Zatoce Gdańskiej. W ciągu swojej 140-letniej historii MOL świadczył usługi w różnych branżach i zawsze działał z myślą o kliencie. Postrzegamy sektor LNG jako jeden z kluczowych czynników prowadzących do zrównoważonej gospodarki światowej. Jesteśmy zaangażowani w ten niezwykły projekt, który długoterminowo wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne w regionie - powiedział Toshinobu Shinoda, dyrektor zarządzający regionalnego oddziału Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., MOL (Europe Africa).

Jednostka FSRU będzie przystosowana do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie. Gaz-System podpisał już umowę na wykorzystanie całej oferowanej mocy regazyfikacyjnej dla tej jednostki.

Program FSRU obejmuje też inne inwestycje, niezbędne do uruchomienia Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Oprócz jednostki FSRU niezbędne jest wybudowanie infrastruktury morskiej i lądowej. Infrastruktura morska to przede wszystkim platforma cumownicza i gazociąg podmorski, za które odpowiada Gaz-System. Dodatkowo niezbędne jest wybudowanie falochronu osłonowego, za który odpowiedzialny jest Urząd Morski w Gdyni. Cała planowana infrastruktura morska wraz z jednostką FSRU będzie znajdować się w odległości ok. 3 km od brzegu. Platforma cumownicza dla statku FSRU wraz z falochronem osłonowym ulokowane zostaną w pobliżu istniejącego toru podejściowego do Portu oraz w jego obszarze. Połączenie gazociągiem podmorskim umożliwi przesył gazu do Krajowej Sieci Przesyłowej. Istotnym elementem całego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rozbudowa gazociągów lądowych. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie około 250 km sieci przesyłowej, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do centralnej Polski. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to IV kwartał 2024 r., nie później jednak niż I kwartał 2025 r.

Oddanie do użytkowania całej inwestycji, która posiada status "Projektu o znaczeniu wspólnotowym" ze wsparciem finansowym Komisji Europejskiej na prace przedinwestycyjne dla części morskiej projektu, planowane jest w perspektywie 2027/2028 roku.

rel (Gaz-System SA); PBS (PortalMorski.pl)

Nie w aktualnym, dostępnym jeszcze w salonach prasowych, ale w następnym - najbliższym wydaniu miesięcznika 'Polska na Morzu' (www.PolskaNaMorzu.pl) publikujemy przegląd rynku FSRU, zawierający m.in. informacje o wielkości światowej floty FSRU, zamówieniach stoczniowych, głównych graczach na rynku (armatorach), itd.

Przegląd rynku FSRU wkrótce w miesięczniku 'Polska na Morzu'
+1 Dlaczego czarter?!
Czy państwo, które pozostawia po sobie PiS, nie stać na własny, nie czarterowany terminal? Przecież Morawiecki wciąż powtarza, że kondycja finansowa państwa jest wprost wspaniała. A każdy czarter, to napychanie pieniędzmi kieszeni innym.
15 listopad 2023 : 07:51 Jato | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9567 4.0367
EUR 4.2903 4.3769
CHF 4.5349 4.6265
GBP 5.0003 5.1013

Newsletter