Offshore

Hitachi Energy oraz Petrofac zostały wybrane przez TenneT, holendersko-niemieckiego operatora systemu przesyłowego, do dostarczenia pakietu morskich i lądowych stacji przekształtnikowych HVDC oraz związanej z nimi infrastruktury w celu przyspieszenia integracji źródeł energii odnawialnej z europejskimi sieciami energetycznymi na masową skalę.

Hitachi Energy i Petrofac otrzymały wieloletnią umowę ramową w ramach ambitnego programu TenneT, dotyczącego morskiej energii wiatrowej - „2GW Program", opartego na technologii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), której pionierem jest Hitachi Energy.

Umowa obejmuje wstępne zobowiązanie do wdrożenia sześciu systemów integracji źródeł energii odnawialnej, z których pięć połączy morskie farmy wiatrowe z siecią holenderską, a szósty ‒ z niemiecką. Każdy z tych systemów przyłączeniowych ma moc 2 gigawatów (GW) i poziom napięcia 525 kilowoltów (kV) - co jest światową nowością dla morskiej energetyki wiatrowej.

Umowa ta jest największą w historii Hitachi Energy. Stwarza ona możliwość wprowadzenia innowacji w zakresie efektywnego wykorzystania najnowocześniejszych technologii oraz nowych modeli biznesowych, które umożliwią osiągnięcie skali niezbędnej do transformacji w zakresie zielonej energii. Podejście oparte na umowie ramowej umożliwia Hitachi Energy i Petrofac planowanie z wyprzedzeniem oraz odpowiednie zwiększanie siły roboczej i zdolności produkcyjnych, a także przeszkolenie pracowników w celu zdobywania potrzebnych kompetencji, przy jednoczesnym wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy kolejnymi projektami, aby dotrzymać wyznaczonych terminów realizacji zamówień.

Hitachi Energy dostarczy swoje stacje przekształtnikowe HVDC Light®, które konwertują prąd przemienny (AC) na stały (DC) na morzu oraz DC na AC na lądzie. Petrofac zajmie się projektowaniem, zaopatrzeniem, budową i instalacją (tzw. EPCI) platform morskich oraz elementów lądowych stacji przekształtnikowych.

Pierwszy kontrakt, w ramach projektu Ijmuiden Ver Alpha, został przyznany od razu po podpisaniu porozumienia. Drugi, dla Nederwiek 1, ma zostać przyznany jeszcze w tym roku. Zakres porozumienia obejmuje również zamówienia do projektów Doordewind 1, Doordewind 2, Nederwiek 3 i LanWin5, które mają być przyznane w okresie 2024-2026 roku.

Ten innowacyjny model biznesowy wyznaczy kierunek integracji ogromnej ilości morskiej energii wiatrowej i wytycza wizję przyszłości. Już teraz zatrudniamy pracowników, aby zwiększyć nasze globalne możliwości dostaw i skutecznie realizować te oraz inne zamówienia - powiedział Niklas Persson, dyrektor zarządzający biznesem Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy. ‒ Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej podróży i wraz z naszym partnerem, firmą Petrofac, ustanawiamy standardy wdrażania technologii morskich połączeń HVDC na dużą skalę i z dużą szybkością.

To kolejny ekscytujący krok we współpracy Petrofac i Hitachi Energy. Zabezpieczyliśmy już kluczowe zasoby i zdolności stoczniowe, wymagane do przyspieszenia realizacji dwóch pierwszych projektów w przełomowym programie TenneT - podkreślił Sami Iskander, dyrektor generalny Grupy Petrofac. ‒ Łącząc doświadczenie Petrofac w zakresie projektów realizowanych w formule EPCI oraz sprawdzoną technologię Hitachi Energy, z niecierpliwością czekamy na możliwość wsparcia TenneT w przyłączaniu większych, bardziej efektywnych farm wiatrowych, które zapewnią niedrogą, czystą energię dla milionów europejskich domów.

TenneT ma wiedzę techniczną, odpowiednią skalę i położenie geograficzne, aby przyłączać energię wiatrową wytwarzaną na Morzu Północnym. To jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych stulecia; zielona transformacja systemu energetycznego jest kluczowa dla dekarbonizacji przemysłu - dodał Tim Meyerjürgens, dyrektor operacyjny TenneT. ‒ Wraz z naszymi partnerami rynkowymi jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się osiągnąć kolejny kamień milowy. Razem zapewniamy zdecydowane przyspieszenie rozwoju sieci offshore i wyznaczamy kierunek dla przyszłego europejskiego krajobrazu energetycznego.

Nowe długoterminowe podejście łączy się z fundamentalną zmianą wartości w kierunku silnego partnerstwa. Umożliwia to obu stronom większą elastyczność, postęp technologiczny i bezpieczeństwo planowania ‒ wskazał Marco Kuijpers, dyrektor ds. dużych projektów offshore w TenneT. ‒ Przynosi to korzyści wszystkim stronom i zapewnia zatrudnienie, wzrost gospodarczy oraz wzmocnienie łańcuchów dostaw. Już teraz widzimy, że nasi partnerzy inwestują w dodatkowe zasoby i obiekty.

Hitachi Energy i Petrofac rozpoczęły współpracę w czerwcu 2022 roku, aby zapewnić wspólną integrację sieci i rozwiązania w zakresie infrastruktury towarzyszącej w celu wsparcia „2GW Program” firmy TenneT.

W tym samym roku Niemcy, Holandia, Dania i Belgia zgodziły się na łączną instalację co najmniej 65 gigawatów morskiej energetyki wiatrowej do 2030 roku, co zostało ogłoszone w międzyrządowej Deklaracji z Esbjerg. Przy 40 gigawatach, prawie dwie trzecie tej mocy jest udziałem TenneT, z czego po 20 gigawatów pochodzić ma z niemieckiego i holenderskiego sektora Morza Północnego.

rel (Hitachi Energy)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2007 4.2855
EUR 4.4913 4.5821
CHF 4.6117 4.7049
GBP 5.2073 5.3125

Newsletter