Offshore

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej nadal jest priorytetem dla Taurona - zapewnił prezes spółki Paweł Strączyński, podkreślając, że realizowany przez Grupę "zielony zwrot" będzie oparty m.in. na farmach wiatrowych na morzu i na lądzie. W zakresie offshore Tauron rozważa współpracę z PGE i Eneą.

We wtorek wieczorem Tauron poinformował o wygaśnięciu nawiązanej w ub. roku współpracy z portugalsko-francuską firmą OW Offshore - w tamtej umowie zakładano, że obaj partnerzy będą wzajemnie inwestować w swoje spółki posiadające projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Z przyczyn obiektywnych i niezależnych od którejkolwiek ze stron, w szczególności w konsekwencji zmiany otoczenia regulacyjnego i wejścia w życie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zaistniał stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożliwości wykonania zobowiązań zaciągniętych w umowie - poinformował w komunikacie Tauron.

Przedstawiciele Taurona zapewniają, że zakończenie współpracy z OW Offshore nie oznacza rezygnacji Grupy z zaangażowania w energetykę wiatrową na morzu.

Zakończenie współpracy z OW Offshore spowodowane jest zmianami legislacyjnymi, które weszły w życie w ostatnim czasie i spowodowały niemożliwość wykonania zobowiązań umownych. To skutek okoliczności obiektywnych niezawinionych i niezależnych od żadnej ze stron - skomentował prezes Strączyński.

Nadal priorytetem dla Taurona jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Zielony zwrot Taurona musi zostać zdynamizowany. Będzie się on opierał m.in. na farmach wiatrowych na morzu i na lądzie. Jestem przekonany, że projekty inwestycyjne spółek takich jak Tauron będą stanowić wehikuł rozwojowy gospodarki w najbliższych latach – dodał szef Taurona.

Jak podała Grupa we wtorkowym raporcie giełdowym, zaangażowanie Taurona w projekty morskich farm wiatrowych, wynikające ze strategii Grupy do 2025 roku, będzie realizowane "dzięki rozważanej przyszłej strategicznej współpracy" z Polską Grupą Energetyczną i Eneą.

Podmioty te podpisały z emitentem (Tauronem - PAP) list intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego - przypomniał Tauron.

Wygasające obecnie porozumienie Taurona z firmą OW Offshore zostało zawarte w grudniu ub. roku. Firma należy po połowie do portugalskiego koncernu energetycznego EDP Renovaveis oraz francuskiej firmy ENGIE. Obie spółki mają doświadczenie we wznoszeniu farm wiatrowych na morzach. Umowa z Tauronem miała prowadzić do budowy takich farm na Bałtyku.

W ramach umowy Tauron zakładał, że obejmie 50 proc. udziałów w spółkach OW, które w swoim portfolio posiadają projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. OW z kolei miało dążyć do objęcia połowy udziałów w spółkach Taurona, które posiadają projekty farm wiatrowych na Bałtyku. Projekty były etapie złożonych wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp - informował w grudniu ub. roku Tauron.

Intencją stron była sprzedaż udziałów w spółkach celowych i podpisanie umowy inwestycyjnej w ciągu sześciu miesięcy, co jednak nie nastąpiło. "Współpraca wyłączna stron może zostać rozszerzona o dodatkowe obszary pod warunkiem zawarcia umowy sprzedaży udziałów i umowy inwestycyjnej" - zastrzegał w ub. roku Tauron.

W ramach ogłoszonej wiosną 2019 r. polityki "zielonego zwrotu", do 2025 r. Tauron zamierza m.in. zainwestować w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażować w budowę morskich farm wiatrowych.

We wrześniu 2019 r. Grupa kupiła pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz nabyła prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW. Niedawno Tauron kupił także projekt farmy o docelowej mocy 30 MW, która do sierpnia 2022 r. powstanie w gminach Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim (Łódzkie).

Obecnie Tauron dysponuje farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Do 2025 r. Grupa chce mieć ponad tysiąc megawatów mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie. Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze Tauron realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych.

W ub. roku Tauron podpisał porozumienie, zgodnie z którym każdy z kolejnych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii będzie mógł liczyć na co najmniej 50 mln zł dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Przedstawiona w ub. roku przez Komisję Europejską strategia dla offshore zakłada budowę morskich farm wiatrowych o mocy 60 GW do 2030 r. i 300 GW do 2050 r. Wcześniej szacowano, że w Polsce moc morskich farm wiatrowych do 2030 r. może sięgnąć ok. 8 GW, z potencjałem zwiększenia do ponad 10 GW w kolejnych latach.

autor: Marek Błoński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter