Offshore

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował pięć planów łańcuchów dostaw dla projektów morskich farm wiatrowych, którym przyznał prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej. Opracowania takich planów wymaga ustawa o wsparciu dla offshore wind.

Opublikowane plany dotyczą dwóch projektów Polenergii i Equinora, dwóch PGE i Orsteda, oraz projektu Baltic II (BTI), należącego do RWE.

Jak podkreślił URE, przygotowywanie oraz upublicznianie planów ma na celu stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych. Plany zawierają m.in. strategie zakupowe inwestorów.

W planie dla farm Bałtyk II i Bałtyk III o mocy po 720 MW, Polenergia i Equinor szacują udział krajowych dostawców i poddostawców w całym łańcuchu dostaw na 23-38 proc. W fazie budowy wkład krajowy może osiągnąć poziom 9-20 proc., a w fazie eksploatacji - 60-80 proc.

Inwestorzy przewidują w planie, że jeżeli projekty uzyskają ostateczne pozwolenia na budowę w IV kw. 2023 r., to ostateczne decyzje inwestycyjne planowane są na IV kw. 2023 r. Pozwoli to na wprowadzenie pierwszej energii elektrycznej do sieci do IV kw. 2026 r.

Liczbę miejsc pracy, powstałych w łańcuchu dostaw szacuje się na 3-5 tys. dla każdego projektu.

Planuje się zastosowanie turbin o mocy ok. 13,6 MW każda. Dla wyprowadzenia mocy każdej z dwóch farm zakłada się ułożenie dwóch linii kablowych 220-245 kV, każda zdolna przesyłać do 360 MW i o długości ok. 65 km. Farmy zostaną przyłączone do krajowego systemu poprzez stację elektroenergetyczną PSE Słupsk Wierzbięcino.

Jako najlepszą lokalizację portu serwisowego wskazano Łebę. Rozważana moc turbin to ponad 10 MW.

W przypadku projektu Baltica 2 PGE i Orsteda o mocy 1,5 GW jako miejsce przyłączenia do sieci wskazano Choczewo, nie wskazano portów instalacyjnego i serwisowego, poza stwierdzeniem, że mają być krajowe. Pierwsze wprowadzenie energii do sieci ma nastąpić w 2027 r. Powstanie Baltica 2 przekłada się na ok. 10,5 tysiąca nowych miejsc pracy - szacuje PGE. Nie podano szacunków liczbowych udziału krajowych podmiotów, zaznaczając jedynie, że ma być "znaczący".

W przypadku drugiego projektu PGE i Orsteda - Baltica 3 o mocy ok. 1 GW - zaplanowano przyłączenie w Żarnowcu, turbiny o mocy ponad 10 MW, i podobnie jak przy pierwszym z projektów - porty mają być krajowe, a krajowy wkład w inwestycję - "znaczny".

Jak podało też PGE, procedury zakupowe mają być konkurencyjne na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych. Budowa Baltica 3 ma przełożyć się na 7 tys. miejsc pracy.

Projekt BTI - Baltic II - o mocy 350 MW należy do koncernu RWE. Zakłada się turbiny o mocy ponad 14 MW, długość kabli 50-60 km i wykorzystanie polskich portów. Co do planowanego udziału polskich podmiotów RWE zasłoniło się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Jak dotąd upublicznione zostały plany pięciu projektów. Można je pobrać w postaci dokumentów w formacie Adobe Acrobat (PDF) przez poniższe odsyłacze:

Plan łańcucha dostaw opisuje podejście inwestorów do przygotowania dostaw komponentów planowanej inwestycji i usług niezbędnych do jej realizacji i obsługi. Głównym celem planów jest stworzenie łańcucha dostaw zapewniającego terminową i bezpieczną realizację projektów po cenach gwarantujących dodatni wynik finansowy inwestycji, przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernych, nieuzasadnionych kosztów dla odbiorców energii.

Do publikacji planów Prezes URE został zobligowany ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych


Do końca marca br. inwestorzy mogli wnioskować do Prezesa URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW).

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Jak informował URE w lutym br., w kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.

Na początku kwietnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał trzy pierwsze decyzje w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w tzw. I fazie wsparcia dla trzech projektów i następujących mocy:
- Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,
- Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
- Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 350 M

4 maja br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dwie kolejne decyzje dla:
- MFW Bałtyk II Sp. z o.o. - o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW - 720 MW,
- MFW Bałtyk III Sp. z o.o. - o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW - 720 MW.

Nadal rozpatrywane są wnioski złożone przez pozostałych wytwórców.

PAP; PBS (PortalMorski.pl); rel (URE)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4119 4.5011
EUR 4.6546 4.7486
CHF 4.7033 4.7983
GBP 5.4029 5.5121

Newsletter