Offshore

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2020 r. 

Jak podkreśla się w uzasadnieniu, obecnie brak jest regulacji, które skłaniałyby inwestorów do podjęcia kluczowych decyzji w odniesieniu do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. "Rozwój morskiej energetyki wiatrowej będzie natomiast kluczowy dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym, dlatego stworzenie regulacji prawnych, które stymulować będą rozwój tego sektora jest kluczowe" - stwierdzono.

Wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych, dopasowanego do uwarunkowań technicznych i ekonomicznych tej technologii, jest rozwiązaniem rekomendowanym dla szybkiego rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na morzu, oraz umożliwienia spełniania unijnych celów OZE - wynika z uzasadnienia.

System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE, w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych.

Rekomenduje się też "wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów".

Uzasadnienie wskazuje też, że niecelowe jest powtarzanie regulacji ustaw wytyczających ramy prawne zagospodarowania przestrzennego na morzu, zagadnień środowiskowych i procesu budowlanego. W tym zakresie proponuje się jedynie wprowadzenie punktowych wyjątków od stosowania przepisów odpowiednich ustaw, bez zasadniczej ingerencji systemowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter