Inne

21 października odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Miecznik-Śniadania Prasowe”, podczas którego przedstawiciele konsorcjum PGZ-Miecznik przedstawili zaproszonym dziennikarzom oraz reprezentantom ośrodków analitycznych postępy w przygotowaniu do realizacji programu pk Miecznik.

To jeden z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego, zakładających budowę trzech okrętów nawodnych klasy fregata.

Przedstawiciele PGZ SW oprowadzili uczestników po terenie stoczni, prezentując obecne możliwości produkcyjne, a także plany rozwoju infrastruktury produkcyjnej. Następna część wydarzenia obejmowała prezentacje przedstawicieli konsorcjum oraz sesję pytań i odpowiedzi. Cezary Cierzan, dyrektor Programu pk Miecznik z ramienia lidera konsorcjum – PGZ S.A., przedstawił harmonogram realizacji projektu, elementy składowe Przemysłowego Studium Wykonalności, które zostanie dostarczone Zamawiającemu w grudniu br. oraz stan zaawansowania prac nad konfiguracją Sytemu Zarządzania Walką okrętów typu Miecznik.

Przemysłowe Studium Wykonalności, które zostanie złożone Zamawiającemu 10 grudnia 2021 r., to nie tylko Projekty Koncepcyjne platform okrętów oraz wariantowa propozycja konfiguracji Zintegrowanego Systemu Walki, ale także Analizy Techniczno-Ekonomiczne (gdzie oszacowane zostaną m.in. koszty cyklu życia przyszłych Mieczników), koncepcje transferu technologii i wiedzy oraz rozwoju infrastruktury, a także m.in. zarządzania programem, łańcuchem dostaw i jakością. To kompleksowa koncepcja realizacji tego bardzo złożonego przedsięwzięcia – powiedział Cezary Cierzan, dyrektor Programu Miecznik PGZ SA.

Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej zaprezentował zespół, który będzie zaangażowany w realizację programu, wskazując także główne obszary, w których podejmowane są obecnie działania optymalizacyjne – między innymi w zakresie rozwoju infrastruktury, technologii oraz kadr.

Program Miecznik to niezwykle ambitny projekt, który wymaga współpracy na wielu poziomach. Fundamentem jego realizacji jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury, technologii oraz przede wszystkim profesjonalnej kadry. Wierzę, że doświadczenie zespołu zebranego w PGZ Stoczni Wojennej jest gwarantem sukcesu realizacji tego kluczowego programu dla polskich sił morskich RP – powiedział Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.

Marcin Ryngwelski, prezes zarządu Remontowa Shipbuiling S.A. przybliżył, w jaki sposób doświadczenie zebrane przy realizacji wcześniejszych projektów może przełożyć się na efektywną realizację programu Miecznik.

Udział w realizacji programu Miecznik jest dla nas zarówno zaszczytem jak i zobowiązaniem. Od wielu lat z sukcesem realizujemy programy modernizacji Marynarki Wojennej RP, dlatego jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia się nowych zadań. Cieszymy się, iż nasze doświadczenie w budowie nowoczesnych okrętów zostało docenione przez Zamawiającego i będzie wykorzystane przy tworzeniu trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP – powiedział Marcin Ryngwelski, prezes zarządu Remontowa Shipbuilding S.A.

O inwestycjach związanych z programem Miecznik i o tym, jakie obiekty powstaną w ramach tego przedsięwzięcia mówił Maciej Poprawski – dyrektor operacyjny w PGZ SW.

Podstawowa inwestycja to płyta do budowy okrętu, na której zostanie zbudowana hala. Dzisiaj cały świat pokazuje, że budowa bardzo nowoczesnej, skomplikowanej i bardzo drogiej jednostki nie może odbywać się na otwartym powietrzu. Poza tym mówimy o tempie i kosztach. To podstawowa rzecz i właściwie warunek numer jeden. Ponadto musimy zmodernizować system palenia, doposażyć stocznię w cały ciąg do obróbki profili, dwie duże hale w suwnice po to, aby w sposób efektywny montować bloki. Duża hala będzie służyła tylko i wyłącznie do integracji bloków, część z nich zostanie zbudowana przez naszych partnerów z Gdańska, przypłyną potem na barce i systemem wózków wjadą do hali. Współpraca między obydwoma stoczniami spowoduje, że w pełni wykorzystamy potencjał Gdyni i Gdańska - mówił Maciej Poprawski.

Program Miecznik obejmuje opracowanie, zbudowanie oraz dostarczenie w latach 2021-2034 trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW). Za realizację projektu odpowiada Konsorcjum PGZ-Miecznik w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. Realizacja projektu w Polsce pozwoli na wytworzenie około 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Pozyskane kompetencje pozwolą rozwinąć nowe możliwości i pomogą w pracach przy innych projektach na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Miecznik-Śniadania Prasowe” planuje się na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, tj. już po wyborze jednego z projektów platformy okrętu oraz jego konfiguracji przez Zamawiającego. Spotkania mają na celu regularne informowanie opinii publicznej nt. postępów w projekcie i jednocześnie konsultowanie ze środowiskami eksperckimi kluczowych zagadnień.

rel (PGZ Stocznia Wojenna), AL

Fot.: Piotr B. Stareńczak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter