Inne

W 2020 r. eksport z Polski ogółem wyniósł 237,5 mld euro, natomiast import to 225,5 mld euro - podała w poniedziałek Krajowa Izba Gospodarcza, przytaczając dane GUS o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień ub.r.

Napisano, że eksport ogółem wyniósł 237,5 mld euro, co stanowiło wartość o 0,3 proc. niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomniano, że wyniki eksportu w okresie I-XI były o 1,4 proc. niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. "Grudzień przyniósł wyniki niższe od listopadowych, ale korekta taka ma charakter typowo sezonowy. Jest już bowiem daleko po szczycie zaopatrzenia handlu i przemysłu przed końcem roku, który to szczyt przypada zazwyczaj na październik, a w roku 2020 widoczny był też jeszcze w listopadzie. Tegoroczny grudzień prezentuje się doskonale na tle wyniku wypracowanego przed rokiem - czytamy w informacji.

Zaznaczono, że w dalszym ciągu głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I-XII 2020 polski eksport sięgnął 68,6 mld euro i jednocześnie okazał się o 3,9 proc. wyższy niż przed rokiem. Dodano, że w okresie I-XI notowany był wzrost o 2,3 proc., podczas gdy jeszcze po trzech kwartałach roku spadek wynosił 1,5 proc. KIG wskazał, że wzrost eksportu wypracowany w sytuacji bardzo złej kondycji niemieckiej gospodarki jest wart wyjątkowego podkreślenia.
"Wypada przypomnieć, że to właśnie możliwa skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu. Tymczasem odnotowano wzrost, który z umiarkowanym zadowoleniem przyjęty byłby w roku +zwyczajnym+, nie zaś naznaczonym covidem" - czytamy.

Napisano, że eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 68,9 mld euro i okazał się o 3,0 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I-XI notowany był spadek sięgający 3,9 proc.).
"Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na poprawiające się szybko, choć dotąd słabe wyniki osiągnięte w przypadku Francji (13,3 mld euro, spadek o 4,5 proc., po jedenastu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 5,5 proc.), Włoch (10,3 mld euro, spadek o 4,7 proc. wobec spadku o 5,1 proc. w pierwszych jedenastu miesiącach), Holandii (10,1 mld euro, spadek o 3,4 proc. wobec spadku o 4,4 proc. po jedenastu miesiącach roku)" - twierdzi KIG.

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 37,9 mld euro i okazał się o 3,3 proc. niższy niż przed rokiem (w okresie I-XI notowany był tu spadek sięgający 4,5 proc.). Według KIG, spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (13,8 mld euro, spadek o 5,0 proc.). Spowolnienie eksportu tej grupie spłycany był jednak wzrostem sprzedaży zanotowanym do Szwecji (6,9 mld euro, wzrost o 4,2 proc.).
Zauważono, że spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (29,4 mld euro, poziom niższy niż przed rokiem o 3,2 proc.) np. do Wielkiej Brytanii (13,6 mld euro spadek o 4,5 proc.). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA, która spadła jedynie minimalnie (do 6,7 mld euro o 0,5 proc).

Wskazano, że do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I-XII towary na kwotę 14,3 mld euro (spadek jedynie o 0,5 proc.), głównie do Rosji (7,2 mld euro spadek o 3,7 proc.). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie - 18,4 mld euro wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 7,4 proc.).

Napisano, ze w roku 2020 import ogółem wyniósł 225,5 mld euro, co stanowiło wartość o 4,8 proc. niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I-XI import był niższy niż przed rokiem o 6,0 proc.).

"W całym roku nasz import z Niemiec sięgnął 49,3 mld euro i jednocześnie okazał się o 5,0 proc. niższy niż przed rokiem (w okresie I-XI spadek wynosił 7,0 proc.). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 53,7 mld euro i okazał się o 6,3 proc. niższy niż przed rokiem (dla okresu I-XI notowano wynik niższy niż przed rokiem o 7,4 proc.).
Zwraca uwagę spadek importu z Francji (o 10,2 proc. do 7,8 mld euro), Włoch (o 5,4 proc. do kwoty 11,2 mld euro), i Belgii (o 7,1 proc. do 5,1 mld euro). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 1,3 proc. do 8,9 mld euro)" - pisze KIG.

Wskazano, że import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 21,2 mld euro (spadek o 7,4 proc.). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (21,8 mld euro spadek o 8,0 proc.), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (7,0 mld euro spadek o 8,0 proc.), ale i z Koreą Południową (5,4 mld euro wzrost o 7,8 proc.).
Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 13,9 mld euro (spadek o 24,7 proc.), głównie z Rosji (10,2 mld euro spadek o 29,6 proc.), zaś z krajów rozwijających się - 65,6 mld euro (wzrost o 4,8 proc.) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (32,8 mld euro wzrost o 12,euro).

Z kolei PKO BP wskazuje na nadwyżkę w handlu zagranicznym Polski, która w 2020 wyniosła niemal 7 proc. PKB

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski w 2020 r. wyniosła niemal 7 proc. PKB - wskazał główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak odnosząc się do poniedziałkowych danych NBP.

W ocenie analityków PKO BP dane NBP potwierdziły strukturalną zmianę w polskiej gospodarce, która obok eksportera netto usług stała się też eksporterem netto towarów.

Jak poinformował w poniedziałek bank centralny, w grudniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł, na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1,5 mld zł) i usług (8,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł). Bank dodał, że w grudniu ub.r. saldo rachunku bieżącego było też dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł.

"Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie wyniosło 15,8 mld zł" - przekazano. Podkreślono, że w grudniu ub.r. odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu jak i importu, który został zarejestrowany w całym 2020 r. Według NBP oszacowana wartość eksportu towarów w porównaniu do grudnia 2019 r. wzrosła o 20,3 proc. r/r. i wyniosła 88,7 mld zł.

"Bardzo pozytywny i ważny w wielu wymiarach trend. Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski w 2020 wyniosła niemal 7 proc. PKB" - napisał w poniedziałek na Twitterze Piotr Bujak.

Według analityków PKO BP dane NBP potwierdziły strukturalną zmianę w polskiej gospodarce, która obok eksportera netto usług stała się także eksporterem netto towarów. "W sumie złożyło się to na 6,9 proc. PKB nadwyżki eksportowej w 2020" - napisali.

Dodali, że rachunek obrotów bieżących zamknął 2020 nadwyżką 3,5 proc. PKB, "drugą najwyższą w potransformacyjnej historii (a może w ogóle)".

"Eksport w grudniu:+14,8 proc. r/r, import: +13,6 proc. r/r. W całym 2020 eksport (wg NBP) na minimalnym minusie -0,2 proc. r/r." - podali analitycy PKO BP. (PAP)

Ewa Wesołowska, Magdalena Jarco 

 

 

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter