Inne

Jesteśmy świadomi, że w Warszawie doszło do wycieków ścieków, ale "skala incydentu nie jest w pełni znana", nie jest też jasne, jaki będzie miało to wpływ na wody morskie - przekazała PAP Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisja Helsińska, ).

Jak wyjaśnił PAP Dominik Littfass z sekretariatu Komisji Helsińskiej, organizacji, której członkami są kraje położone wokół Morza Bałtyckiego oraz Unia Europejska, do środy, nie wpłynął do komisji żaden formalny wniosek, aby problem awarii przesyłu ścieków w Warszawie poddać pod dyskusję.

Niemniej jednak - zaznaczył - HELCOM w najbliższym czasie ma wystarczająco wiele zaplanowanych spotkań, aby sprawę omówić, gdyby taki wniosek został wystosowany.

Podkreślił przy tym, że "Wisła jest polskim ciekiem wodnym, niegraniczącym z terytorium żadnego z członków HELCOM, więc awaria jest polską sprawa krajową i odpowiednie władze polskie są zobowiązane zająć się przeciekiem".

Zgodnie z artykułem 13 konwencji helsińskiej, kraje-sygnatariusze mają obowiązek zgłaszania przypadków zanieczyszczeń, które mogą spowodować skażenie środowiska morskiego rejonu Morza Bałtyckiego poza ich własnym terytorium.

W ubiegłym roku, gdy doszło do podobnej awarii rurociągów odprowadzających ścieki w Warszawie, sprawa - na wniosek niektórych członków organizacji - była omawiana w Tallinie podczas spotkania grupy eksperckiej Komisji, badającej skład spływających do Bałtyku zanieczyszczeń.

Według ekspertów HELCOM, poprzedni wyciek w 2019 r. nie przyczynił się do żadnego znaczącego pogorszenia stanu środowiska morskiego i został powstrzymany względnie szybko, a skutki tej awarii miały wymiar lokalny - na poziomie rzeki Wisły - przypomniał Littfass.

HELCOM jest organizacją międzynarodową powołaną konwencją helsińską z 1974 roku. Jej członkami są Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja i Rosja oraz Unia Europejska.

Z Helsinek Przemysław Molik 

+5 Po co nam oczyszczalnia w Wawie, skoro jest w Berlinie?
(C) "Trzask i po rurociągu".
03 wrzesień 2020 : 13:04 Czajka | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter