Inne

25 lat temu Polski Rejestr Statków uzyskał akredytację jednostki certyfikującej systemy jakości. Otrzymany w grudniu 1994 roku certyfikat nr 1/Cs-01/1/94 upoważnił PRS jako pierwszą w Polsce akredytowaną jednostkę do certyfikacji w obszarze norm serii ISO 9000. Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ówczesny organ upoważniony do udzielania polskim podmiotom gospodarczym akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów jakości.

W związku z 25-leciem działalności certyfikacyjnej, 14 listopada br. PRS zorganizował uroczysty jubileusz z udziałem klientów PRS, których systemy zarządzania certyfikuje PRS. Poza przedstawicielami firm, z którymi współpracuje towarzystwo klasyfikacyjne, w uroczystości wzięli udział także przedstawiciele lokalnych władz: Alan Aleksandrowicz - wiceprezydent Miasta Gdańska i Ludwik Szakiel - zastępca dyrektora Departamentu ds. Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W jubileuszu uczestniczyli również byli dyrektorzy Pionu Certyfikacji: Bogdan Przybylski i Andrzej Kufel.

Andrzej Madejski - prezes zarządu PRS, wygłosił inauguracyjne przemówienie przypominając wydarzenia sprzed ponad 25 lat, które doprowadziły do otrzymania akredytacji przez firmę i podsumował bieżącą działalność Pionu Certyfikacji oraz wspomniał o najbliższych planach rozwojowych PRS. W uzupełnieniu tej wypowiedzi, Dariusz Rudziński, członek zarządu podziękował wszystkim klientom za lata owocnej współpracy akcentując, że to dzięki nim PRS może się tak dobrze rozwijać. W części oficjalnej głos zabrał również dyrektor Pionu Certyfikacji, Jacek Papiński, który przypomniał kluczowe dla prowadzenia usług certyfikacji wydarzenia z minionego ćwierćwiecza. Po przemówieniach Zarząd uhonorował obecnych na jubileuszu dwóch najstarszych klientów Pionu Certyfikacji, firmę z certyfikatem nr 1 – ERKO Sp. z o.o. s.k. i organizację z certyfikatem nr 2 – Hydrovaccum S.A., wręczając im pamiątkowe upominki.

Po części oficjalnej i uroczystej kolacji zakończonej podaniem jubileuszowego tortu goście wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego w wykonaniu uczestniczki Voice of Poland, Marceliny Kopyt.

rel (PRS SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter