Inne

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy tematem przewodnim jest „Życie pod wodą: dla ludzi i planety”. Jest to niezwykle ważne, ponieważ podwodny świat nie tylko jest miejscem życia milionów gatunków, ale również odgrywa kluczową rolę w życiu ludzi.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody obchodzony jest 3 marca, w rocznicę podpisania Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Został on ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (United Nations General Assembly, UNGA). Celem Światowego Dnia Dzikiej Przyrody jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody. 

Tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody będzie obchodzony pod hasłem „Życie pod wodą: dla ludzi i planety”. Życie pod wodą wydaje się dalekie od naszego codziennego życia. Wciąż wiele osób postrzega ten temat jako zarezerwowany dla naukowców i biologów morskich. Jednak chociaż podwodne życie jest zupełnie inne niż znane nam tutaj na lądzie, to pozostaje niezwykle ważne dla naszego funkcjonowania.

W światowych morzach i oceanach żyje blisko 200 000 zidentyfikowanych gatunków, ale ich rzeczywista liczba może sięgać milionów. Globalna wartość rynkowa zasobów morskich i przybrzeżnych oraz związanego z nimi przemysłu szacowana jest na 3 biliony USD rocznie, co stanowi około 5% światowego PKB. Byt ponad trzech miliardów ludzi na świecie zależy od bioróżnorodności morskiej i przybrzeżnej. Morska przyroda od wieków podtrzymywała ludzką cywilizację i jej rozwój: od dostarczania pożywienia i wartości odżywczych, po materiały do rękodzieła i budownictwa. Wzbogaciła też nasze życie kulturowo i duchowo oraz wpłynęła na sposób w jaki spędzamy czas wolny. 

Niestety, zdolność gatunków żyjących pod powierzchnią wody do dalszego świadczenia tych usług dla ludzkości jest coraz bardziej ograniczona. Na morza i oceany naszej planety oraz żyjącą w nich dziką przyrodę czyha obecnie wiele zagrożeń. Aż 40% wód w morzach i oceanach jest obecnie dotkniętych najbardziej znaczącym i bezpośrednim zagrożeniem związanym z nadmierną eksploatacją gatunków morskich, a także innymi zagrożeniami, takimi jak zanieczyszczenia, utrata siedlisk i zmiany klimatu. Zagrożenia te mają silny wpływ na życie i źródła utrzymania ludzi zależnych od ekosystemów morskich, w szczególności kobiet i mężczyzn w społecznościach przybrzeżnych.

Tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest pierwszym, który poświęcony został gatunkom żyjącym pod wodą. Jest doskonałą okazją do podnoszenia świadomości na temat zapierającej dech w piersi różnorodności życia morskiego, gatunków morskich mających kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka oraz tego, w jaki sposób możemy zapewnić, że morza i oceany będą tętniły życiem dla nas i przyszłych pokoleń.

Temat „Życie pod wodą: dla ludzi i planety” jest zgodny z 14 Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jest to także temat niezwykle bliski działaniom międzynarodowej organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council), która od ponad 20 lat walczy z problemem globalnego przełowienia i nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. MSC pomaga chronić dziką naturę mórz i oceanów poprzez program certyfikacji, promujący ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów. 

Poprzez współpracę z partnerami: rybakami, przetwórcami, sieciami handlowymi i małymi sklepami, producentami, restauracjami oraz wszystkimi tymi, którzy kochają dzikie ryby i owoce morza, MSC zachęca do odpowiedzialnego korzystania z zasobów morskich. Dzięki temu tworzymy zrównoważony rynek rybołówstwa, a co ważne wspieramy i nagradzamy rybaków, którzy prowadzą swoje połowy w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

– Cieszę się, że tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został poświęcony właśnie życiu pod wodą. Mam nadzieję, że coraz liczniejsze inicjatywy podnoszące świadomość na temat problemów z jakimi borykają się morza i oceany, zwiększą zaangażowanie społeczeństwa w ochronę podwodnego świata – podkreśla Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. – Jest to niezwykle ważne, ponieważ nawet bardzo niewielkie działania, mogą przyczynić się do ważnych pozytywnych zmian. Taka idea przyświecała nam w stworzeniu niebieskiego certyfikatu MSC. Można go znaleźć na produktach rybnych i owocach morza na całym świecie, a konsumenci zyskują gwarancję, że ich decyzja zakupowa jest dobra nie tylko dla nich, ale i dla środowiska oraz lokalnych społeczności rybackich.   

Więcej informacji o Światowym Dniu Dzikiej Przyrody: www.wildlifeday.org

rel (MSC Poland)

+2 Jestem za a nawet . . .
Dzięki ślicznym foczkom i wspaniałym kluczom kormoranów w polskich wodach nie pozostało zbyt wiele , ale przyznaję , sefie z foczką lub wielotysięcznym stadem żerujących kormoranów /patrz . zalew Szczeciński lub Włocławski / jest frapujące . . . Miłego Dnia Dzikiej Przyrody !
02 marzec 2019 : 10:51 ja cuś | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter