Inne

Kołobrzeg, ze względu na swoje położenie w środkowej części południowego wybrzeża Bałtyku, stanowił od zarania dziejów ważny ośrodek handlowy. Podczas II wojny światowej port w Kołobrzegu był niemiecką bazą morską a od 1945 roku spełniał rolę ważnego punktu ewakuacyjnego.

Od 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu prowadzi systematyczne badania pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych.

W 2017 roku prace ekipy muzealnej były prowadzone na dwóch stanowiskach wrakowych. Efektem prowadzonych prac są liczne eksponaty pozyskane do muzeum. W tym roku prace są dalej prowadzone na tych stanowiskach. 

W 2018 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu po raz kolejny otrzymało dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Ochrona zabytków archeologicznych". Dzięki temu muzeum może realizować projekt: "Wraki Kołobrzegu 2018. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP". Dzięki otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji został przeszukany obszar znajdujący się na wschód od przebadanego w 2017 roku rejonu. Prace poszukiwawcze w 2018 roku prowadzone są na wysokości Podczela. Badania realizowane są z pokładów jednostki hydrograficzno-pomiarowej – Echo 2 oraz jednostki pomiarowo-nurkowej Saracenn II. Podczas prac zostały znalezione 3 nowe stanowiska wrakowe. 

Tereny na wysokości Podczela były miejscem desantu wojsk rosyjskich podczas wojny siedmioletniej, konfliktu o zasięgu światowym, który trwał w latach 1756-1763. W 1757 roku do wojny przeciwko Prusom przystąpiła Rosja. Podczas wojny trzykrotnie trwały walki o twierdzę Kołobrzeg. 26 sierpnia 1760 roku podczas drugiego ataku Rosjanie przeprowadzili właśnie w okolicach Podczela gigantyczną (jak na tamte czasy) operację desantową.

Po zakończeniu II wojny tereny lotniska w Bagiczu i Podczela (łącznie z plażą) zajęli Rosjanie i ogłosili strefa zamkniętą. Nie pozwalano tam wchodzić ani prowadzić żadnych prac. Wszystkie wraki z czasów walk o Kołobrzeg pozostały na plaży lub w wodach Bałtyku. Dowodem na to jest wydobyty przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 2017 roku na plaży w Podczelu wrak niemieckiej pomocniczej jednostki Kriegsmarine.

- Nie można wykluczyć że na badanym w 2018 roku przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu obszarze na wysokości Podczela znajdują się artefakty, pochodzące z czasów wojny siedmioletniej (lata 1756-1763.) - mówi Aleksander Ostasz – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rzeczoznawca MKiDN. - Należy zaznaczyć, że relikty wielkiej XVIII-wiecznej akcji desantowej to nie lada gratka dla historyków i archeologów, rzadko spotykana w światowych kolekcjach. Poza tym to fragment naszej, lokalnej – pomorskiej i kołobrzeskiej historii, który rozpala wyobraźnię oraz nadal czeka na odkrycie. Czy w Podczelu natrafimy na skarby sprzed 300 lat ? Czas pokaże. Już wiemy że mamy 3 nowe stanowiska wrakowe, teraz staramy się ustalić z jakich one pochodzą czasów.

Akcja Wraki Kołobrzegu odbywa się pod patronatem: ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.

rel (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter