Inne

Wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek został prezydentem Zgromadzenia ISA (International Seabed Authority - Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego) - poinformowano na stronie internetowej ISA.

Biuro poselskie Mariusza Oriona Jędryska dodało, że wiceminister został wybrany przewodniczącym na 24. sesję Zgromadzenia ISA. Zastąpi Eugenio Muianga z Mozambiku.

W skład Zgromadzenia wchodzą przedstawiciele wszystkich 168 państw członkowskich organizacji. Do zadań Zgromadzenia, jako organu nadrzędnego, któremu podlegają wszystkie podmioty ISA należą: ustanawianie powszechnej polityki i obowiązujących przepisów oraz regularny nadzór nad pracą i funkcjonowaniem organizacji.

Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego jest agendą ONZ zajmującą się zasobami znajdującymi się na dnie oceanów obszarów będących poza jurysdykcją państwową. Głównymi organami organizacji są: Sekretariat na czele z sekretarzem generalnym, Zgromadzenie z Prezydentem Zgromadzenia oraz - w sensie praktycznym - najważniejszy z nich – Rada z Prezydentem Rady. Funkcję sekretarza generalnego pełni Brytyjczyk Michael W. Lodge. Dwukrotnie Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego był Mariusz Orion Jędrysek (w latach lata 2006-2007 i 2016-2017).

MODM pozwala państwom-stronom Konwencji na organizację i kontrolę działalności krajów na dnie morskim oraz podziemiu poza granicami jurysdykcji państw, w szczególności w zakresie administracji znajdującymi się tam zasobami.

W połowie lutego br. Polska podpisała kontrakt z MODM ws. rozpoznania i poszukiwanie złóż na środkowym Atlantyku. Kontrakt dotyczy poszukiwania siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich).

Polska koncesja poszukiwawczo-rozpoznawcza na środkowym Atlantyku nie jest duża, bo liczy 10 tys. km kw. Złoża znajdują się na głębokości od ok. 1400 do ok. 2800 m. Koncesją będziemy dysponować przez 15 lat z możliwością przedłużania jej co 5 lat. Koszt rozpoznania i poszukiwań na polskiej działce ma kosztować 550 mln zł przez 15 lat.

Nasz kraj ma też udziały w podwodnej działce na Pacyfiku. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tys. km na zachód od Meksyku. Działka ma ok. 75 tys. km kw. i jesteśmy jej współwłaścicielem od 1987 r.; są tam konkrecje polimetaliczne z kluczowymi pierwiastkami, takimi jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.

autor: Michał Boroń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3937 4.4825
EUR 4.6494 4.7434
CHF 4.5871 4.6797
GBP 5.3969 5.5059

Newsletter