Inne

Akademia Morska w Gdyni przystąpiła do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów.

Do tej pory w skład Konsorcjum wchodzili: lider – Uniwersytet Gdański oraz partnerzy – Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Instytut Morski w Gdańsku. 30 listopada, na uroczystym podpisaniu umowy, oprócz Akademii do Konsorcjum dołączyły: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Morski Instytut Rybacki – PIB i Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

Konsorcjum NCBB za cel obrał sobie integrację środowiska naukowego związanego z interdyscyplinarnymi badaniami Morza Bałtyckiego. Poprzez wspólne identyfikowanie priorytetów badawczych oraz zbudowanie trwałej i zorganizowanej sieci zasobów ludzkich i infrastrukturalnych zostanie zwiększony potencjał polskich instytucji naukowych zajmującymi się morzem. Partnerzy Konsorcjum będą podejmowali wspólne starania przy występowaniu o fundusze w ramach programów polskich i międzynarodowych. Dzięki prowadzonej przez Konsorcjum NCBB działalności edukacyjnej wspierającej administrację, sektor biznesu oraz sektor pozarządowy zwiększy się widoczność i rola badań morza na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej.

rel (Akademia Morska w Gdyni)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter