Inne

W dniu 10 kwietnia rozpoczęła się kadencja Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego na lata 2017-2021. 

Posiedzenie zwołał i przewodniczył obradom do momentu ukonstytuowania się władz Rady, Dyrektor MIR-PIB dr Emil Kuzebski. Na 28 osób nominowanych do składu Rady Naukowej - obecnych było 25 osób, co zapewniło ważność uchwał podejmowanych podczas posiedzenia.

Nominacje członkom Rady wręczyli: w imieniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - z-ca dyrektora Departamentu Rybołówstwa - Kamil Wojnar oraz dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego - dr Emil Kuzebski.

W drodze głosowania wybrano Przewodniczącego Rady Naukowej. Został nim, pełniący już niegdyś tę funkcję, prof. dr hab. Zygmunt Klusek z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Zastępcami Przewodniczącego Rady Naukowej zostali: dr hab. inż. Agnieszka Tórz prof. nadzw. z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prof. dr hab. Jan Horbowy z Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto wybrano członków Komisji ds. Kadry Naukowej, której przewodniczącym został dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw. oraz Komisji ds. Pracowniczych, której przewodniczącym został dr Piotr Margoński, a także Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem Rady została ponownie mgr Iwona Fey.

Na koniec obrad, po prezentacji osiągnięć MIR-PIB za rok ubiegły - przedstawionych przez dr hab. inż. Iwonę Psuty prof. nadzw., zastępcę dyrektora ds. naukowych - nowa Rada Naukowa MIR-PIB pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania zadań Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2016.

Skład Rady Naukowej MIR-PIB kadencji 2017-2021 dostępny jest tutaj >>>

rel (MIR-PIB)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3992 4.488
EUR 4.635 4.7286
CHF 4.5948 4.6876
GBP 5.3758 5.4844

Newsletter