Inne

Przeterminowane ryby, źle oznakowane produkty, tańsze ryby podłożone jako ryby lepszej jakości. Tak wyglądają wyniki kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb oraz przetworów rybnych którą przeprowadzili kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Inspekcja Handlowa w Gdańsku przeprowadziła 12 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania ryb, przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów w glazurze. Kontrolą objęto jednostki handlowe na terenie województwa pomorskiego, w tym:

 • 3 hurtownie,
 • 4 sklepy sieci handlowych,
 • 5 małych sklepów detalicznych.

Nieprawidłowości ujawniono w 10 placówkach (85% skontrolowanych). Ogółem skontrolowano 66 partii w opakowaniach i oferowanych luzem o wartości 14.176 zł. Zakwestionowano 29 partii.

Nieprawidłowości były następujące:

 • ryby świeże – filet z łososia wykazywał cechy zepsucia w postaci mazistej tekstury mięsa, śluzowatej powierzchni, barwa żółto-brązowa, zapach kałowy i gnilny;
 • ryby mrożone w glazurze – zakwestionowano 57,1% partii, z uwagi na wyższą w stosunku do deklaracji producenta zawartość glazury: mintaj oraz filety z mintaja średnio o 15%, dorsz o 38%, odnotowano podmianę asortymentową soli na limandę żółtopłetwą,
 • marynaty rybne – zakwestionowano 43% partii: z uwagi na niższą zawartość białka o 43%, tłuszczu o 39%, niewłaściwe cechy organoleptyczne – zażółcenia krawędzi filetów, miękka i rozpadająca się tekstura, mętna zalewa, smak i zapach – filety śledziowe, z uwagi na niższą zawartość tłuszczu o 55% - klopsiki dorszowate,
 • przetwory rybne z tuńczyka – z uwagi na niższą zawartość tłuszczu o 44% oraz niższą masę ryby o 9%,
 • makrela rozmrożona – z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne, tj. żółte przebarwienia, oczy zapadnięte, zapach ostry kwaśnego ścieku, drażniący.

Problem dotyczył również terminu przydatności do spożycia. Kontrolerzy zakwestionowali 6 partii (9,5% wszystkich kontrolowanych partii) po upływie minimalnej trwałości bądź terminu przydatności do spożycia – przekroczone terminy wynosiły od 12 do 341 dni.

Po kontroli łącznie wszczęto 9 postępowań administracyjnych w stosunku do kontrolowanych celem wydania decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych. Wszczęto również 5 postępowań administracyjnych celem wydania decyzji nakładających obowiązek uiszczenia równowartości kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Dodatkowo:

 • nałożono 3 mandaty karne na łączną karę grzywien w wysokości 800 zł,
 • skierowano 14 informacji do innych organów kontroli celem wykorzystania ustaleń kontrolnych,
 • skierowano 14 wystąpień pokontrolnych do 14 producentów i dystrybutorów kontrolowanych produktów,

W najbliższym czasie zostanie skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej miejscowo prokuratury za wprowadzenie do obrotu środka spożywczego zepsutego. Na koniec raportu możemy przeczytać, że kontrole dowiodły, iż jakość ryb i przetworów rybnych na pomorskim rynku jest w dalszym ciągu niezadowalająca, a szeroko rozumiane interesy konsumentów w tym segmencie rynku są szczególnie zagrożone.

 Hubert Bierndgarski

 

 

+2 Samo zdrowie?
Kiedyś zjadłem takiego śledzia ze sklepu i dwa dni potem chorowałem. Diabli wiedzą, co tam w środku było.
13 kwiecień 2017 : 06:54 Konsument | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter