Inne

7 marca br. na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie rozpoczęto siódmą już edycję jednego z najważniejszych europejskich forów transportowych - serię konferencji i seminariów Transport Week 2017.

Pierwszy dzień poświęcono zielonej żegludze i inwestycjom wspierających jej rozwój. Jak powiedział Portalowi Morskiemu Bogdan Ołdakowski, reprezentujący Baltic Ports Organization, a zarazem organizatorów wydarzenia - cała tegoroczna edycja trzydniowej imprezy upłynąć ma pod znakiem zrównoważonego rozwoju.

Mówiono o nim, szczególnie w zakresie przyjaznych środowisku napędów statków, już na otwierającej Transport Week sesji Baltic Shipping 2017. Przebiegała ona pod hasłem "in the age of sustainability - the shipowners point of view".

Przykładowe podejście do problemu i stanowisko armatorów prezentował Paul Woodall, dyrektor ds. środowiskowych i zrównoważonego rozwoju (samo istnienie takiego stanowiska w managemencie przedsiębiorstwa żeglugowego wiele mówi) znanego, znaczącego operatora promów i towarowych statków ro-ro - DFDS Seaways.

Globalne prognozy dla shippingu w niezbyt optymistycznych barwach, jednak z pewnymi pozytywnymi i budzącymi nadzieję akcentami, nakreślił w swoim wystąpieniu Christian Roeloffs reprezentujący The Boston Consulting Group.

Poznaliśmy też odpowiedź producenta napędów okrętowych na wymogi nowych przepisów i armatorów. Dostępne obecnie technologie, szczególnie w zakresie silników napędu głównego i pomocniczych zasilanych gazem ziemnym, na przykładzie oferty Wärtsila, przedstawił Andrzej Buczkowski. Wskazał on m.in. na czekającą armatorów spiralę dalszych obostrzeń, spowodowanych m.in. implementację MRV - nowych przepisów dotyczących obligatoryjnego raportowania przez operatorów statków poziomów emisji substancji, na bieżąco - w trakcie eksploatacji statku.

Szerzej o nowych przepisach mówił, w wystąpieniu: "Tackling MRV - new emission reporting regulations", Heiko Kunst, policy officer for GHG emissions from maritime transport z departamentu DG Climate Action Komisji Europejskiej. Dotychczas przyzwyczailiśmy się, na wciąż niezbyt wielu przykładach, że przyjazne dla środowiska okrętowe siłownie zasilane gazem ziemnym (składowanym w postaci LNG), sprawdzają się (technicznie i ekonomicznie) na małych statkach różnych typów, operujących w żegludze bliskiego zasięgu, a przede wszystkim na (także coraz większych) promach pasażersko-samochodowych.

Wystąpienie "Bulk goes green - reasons to invest in LNG" Jana Schuberta, sales & business development managera z Bomin Linde LNG przekonywało, że pora, by także armatorzy takich statków, jak masowce, brali pod uwagę, coraz bardziej realną, konieczność budowy przyjaźniejszych środowisku statków z napędem LNG.

Seminarium "Green InfraPort" inaugurował Bogdan Ołdakowski z Baltic Ports Organization, przybliżając założenia projektu Green InfraPort, który w marcu ubiegłego roku otrzymał zielone światło na rozwój innowacyjności portów bałtyckich. Jak mówił, podstawą projektu jest świadome działanie portów w zakresie planowania, rozwoju i budowy odpowiedniej infrastruktury, m.in. do odbioru ścieków ze statków pasażerskich, tej odpowiedzialnej za bunkrowanie paliwa LNG oraz pozwalającej na zasilanie z lądu (Onshore Power Suppply, OPS). Inicjatywa ta wpisuje się w jeden z głównych celów strategii Unii Europejskiej dla portów bałtyckich, a mianowicie "Clean and Safe Shipping".

O inteligentnym wykorzystywaniu energii w portach i terminalach kontenerowych mówił Marcin Włodarski z MOTUS Foundation. Zaznaczył, że znaczna liczba portów funkcjonuje bez polityki energetycznej, a jako przykład rozwiązania problemu wspomniał o Terminal Operating System (TOS), który, wykorzystywany m.in. w porcie w Walencji, może zapewnić długoterminowy sukces terminalu dzięki efektywnemu i elastycznemu zarządzaniu.

Przedstawiciel MOTUS Foundation mówił także o urządzeniach mobilnych użytkowanych w portach, które mogą być napędzane alternatywnym źródłem energii. Wspomniał o biopaliwach w ciągnikach terminalowych i wozach kontenerowych typu straddle carrier (podsiębiernych). Jako przykład efektywnego zarządzania energią w portach podawał też inteligentny system oświetleniowy. Zdalnie sterowane oświetlenie, poprzez wspomniany już Terminal Operating System, nasilone jest w zależności od natężenia ruchu oraz miejsca danego pojazdu.

O korzyściach wynikających z zasilania statków z lądu mówił również przedstawiciel duńskiego operatora promowego DFDS AS. Poul Woodall jako jeden z głównych czynników, dla których warto byłoby włączyć się w rozwój tej infrastruktury wymieniał korzystny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji spalin nawet o 15%, wibracji i hałasu. Dodał także, że operacje tego typu pozwoliłyby na oszczędności finansowe wynikające z różnicy kosztów energii elektrycznej, a paliwa.

O jednostce regazyfikacyjnej (FSRU), czyli tzw. pływającym gazoporcie umacniającym pozycję Litwy, a także rozwiązaniach bunkrowania na małą skalę w regionie Morza Bałtyckiego, mówił Andrius Sutnikas z Klaipeda Science and Technology Park. W prezentacji wymienił kriogeniczne kontenery LNG, które napełnione gazem mogą być transportowane na barce do sąsiednich portów, bądź innymi środkami transportu jak koleją czy ciężarówką do odbiorcy końcowego.

Monika Rozmarynowska-Mrozek, omówiła natomiast ruch pasażerski w regionie Morza Bałtyckiego, wymieniając jednocześnie infrastrukturę niezbędną do odbioru odpadów ze statków w portach. W tym miejscu mówiono o inwestycji w Porcie Gdynia SA - infrastrukturze do odbioru ścieków sanitarnych ze statków, która ma powstać w ramach Strategii Rozwoju Portu Gdynia.

Pierwszy dzień Transport Week 2017 dopełniły seminaria: "Rynek pracownika czy pracodawcy?" organizowane przez Uniwersytet Gdański, "LNG dla transportu i przemysłu" oraz "Eksportowy prolog - rynek irański". Na seminarium dotyczącym LNG w transporcie i przemyśle, organizowanym przez MOTUS Foundation, zaplanowano oficjalne zaprzysiężenie Polskiej Platformy LNG.

Niektóre z wątków zasygnalizowanych w powyższej krótkiej relacji znajdą rozwinięcie w wypowiedziach rozmówców - uczestników Transport Week 2017, w naszej relacji video, którą opublikujemy w najbliższych dniach.

Dzień drugi i trzeci forum upłyną pod znakiem tematyki portowej ("Ports & Terminals 2017 - Going beyond the minimum") i logistycznej ("CEE Logistics 2017 - European transport now and tomorrow"). W programie, poza seminariami i dyskusjami przewidziano także wizyty techniczne - m.in. w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk i Gdańskiej Stoczni Remontowa SA.

Transport Week to ważne wydarzenie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m. in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, a także najważniejsze instytucje europejskie - m. in. ESPO i BPO.

Transport Week 2017, zakończy się w czwartek. Tradycyjnie już, PortalMorski.pl jest jednym z patronów medialnych konferencji.

Agnieszka Latarska, Piotr Stareńczak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter