Inne

W czwartek, 10 marca zakończyła się 6. edycja konferencji Transport Week 2016. Ostatni dzień jednej z najważniejszych europejskich imprez transportowych poświęcono rozwiązaniom intermodalnym. Tematykę tę poruszyli m.in. przedstawiciele europejskich portów i operatorów intermodalnych.

Inauguracji spotkania dokonali: Wojciech Skrzypiński z PCC Intermodal oraz Isabelle Ryckbost - sekretarz generalna Europejskiej Organizacji Portów Morskich, która we wstępie przytoczyła priorytetowe działania organizacji, jak m.in. potrzeby infrastrukturalne portów europejskich, kwestie ochrony środowiska, a także próbę zwrócenia się ku tradycyjnemu biznesowi pasażerskiemu. 

- Transport promowy i wycieczkowy jest niezwykle istotnym segmentem rynku europejskiego, dlatego też w 2014 roku postanowiliśmy zwiększyć współpracę z wybranymi operatorami wycieczkowymi [red.: w ramach organizacji Cruise Baltic, Cruise Europe, Cruise Norway and MedCruise] - mówiła Ryckbost. - Działania z tym związane nie mogą być izolowane od transportu towarowego, ważnym jest, aby mieć zintegrowane podejście - dodała.

W sesji "Intermodal services in Central-East Europe" uczestniczyli: Agnieszka Szymczyk - zastępca dyrektora w European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Thomas Kargl - dyrektor generalny Far East Land Bridge, Mindaugas Butnorius - szef dywizji logistyki Kolei Litewskich, Stephen Archer - dyrektor generalny AS Baltic Rail, Wojciech Żuk - dyrektor kredytowy ds. sektora transportu w Banku Zachodnim WBK oraz Krzysztof Gomuła - przedstawiciel Clip Group. 

Thomas Kargl - dyrektor generalny Far East Land Bridge (FELB) mówił o specyfice firmy, korzyściach finansowych wynikających z krótkiego czasu tranzytu, a także głównych założeniach działalności spółki Far East Land Bridge (FELB) specjalizującej się w transporcie kontenerów z Dalekiego Wschodu (Chiny, Korea Południowa i Japonia) do Rosji i Europy poprzez transsyberyjskie połączenie kolejowe.

- Podczas konferencji wielokrotnie słyszałem o zamiarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych ze strony banków i rządu, co niezwykle mnie cieszy - mówił podczas prezentacji Kargl. - Jednak największym problemem dla transportu intermodalnego są granice kolejowe i procedury administracyjne - dodał. 

O rozwoju transportu intermodalnego na Litwie mówił Mindaugas Butnorius. Wspomniał o otwartym pod koniec maja ubiegłego roku Wileńskim Terminalu Intermodalnym (WTI), który zapewnia sprawną i skuteczną integrację wszystkich rodzajów transportu. Podsumowując dodał, iż postęp nie jest możliwy bez rozbudowy infrastruktury, kształcenia spedytorów i współpracy z partnerami biznesowymi. 

Oceny przeładunków oraz sektora transportowego z punktu widzenia bankowego przedstawił Wojciech Żuk, dyrektor kredytowy ds. sektora transportu w BZ WBK. - Spodziewamy się, że wzrost przeładunków w polskich portach w następnych trzech latach może wynieść średnio ok. 4% rocznie. Istnieje realna możliwość, aby Port Gdańsk w niedługim czasie stał się głównym konkurentem portów niemieckich i regionu Beneluksu w zakresie przeładunku towarów przeznaczonych na rynki krajów Środkowej i Wschodniej Europy. Dostawcy zagraniczni potrzebują jednak pewności, że po rozładunku towarów w Gdańsku będą mogli dalej bezproblemowo i płynnie dystrybuować swoje towary w głąb kontynentu - podkreślał panelista podczas prezentacji, a także w nadesłanym przez WZ BWK komunikacie. 

Dodał także o planowanych, sporych inwestycjach w infrastrukturze kolejowej -  budżet Polskich Linii Kolejowych do roku 2023 wynosi aż 67 mld zł. Po zrealizowaniu tych inwestycji powinna nastąpić znacząca poprawa prędkości pociągów towarowych i konkurencyjności transportu kolejowego.

Wieńczącym elementem panelu była dyskusja, moderowana przez dr Macieja Matczaka, szefa działu konsultingu Actia Forum. Udział w niej wzięli: ponownie Borut Ćok z portu Koper i Carmen Costache - z-ca dyrektora generalnego Maritime Danube Ports Administration (MDPA) oraz wspomniany już Mindaugas Butnorius. 

Wprowadzeniem do niej była próba odpowiedzi na pytania: czy koncepcja połączenia trzech mórz: Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego jest wykonalna, a także na ile w koncepcji tej występuje konkurencja, a na ile kooperacja? 

- Wierzę w tę koncepcję, ale musi istnieć wspólny integrator do tego, aby rzeczywiście powstała - mówiła Carmen Costache. Jak dodała, bez konkretnych i ujednolicających rozwiązań administracyjnych, poprawy infrastruktury i innowacyjnych pomysłów, koncepcja, która może być krokiem do stworzenia zwartego rynku europejskiego, nie zadziała. 

Tegoroczna, 6. edycja międzynarodowej konferencji Transport Week 2016 skupiła 300 zarejestrowanych uczestników z 21 krajów, którzy podczas trzydniowych sesji wysłuchali 53 prelekcji i 7 paneli dyskusyjnych.

Portal Morski był jednym z partnerów medialnych wydarzenia. 

AL, rel (BZ WBK) 

Fot.: Andrzej Urbaś, Actia Forum

Video: LTGelezinkeliai/youtube

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter