Bezpieczeństwo, Granice

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (PLP) zaapelowało w specjalnym liście do wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego o działania na rzecz pozyskania co najmniej dwóch używanych okrętów podwodnych w ramach rozwiązania pomostowego dla polskich sił morskich.

Jak podkreśla w przesłanym piśmie koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka, po wycofaniu z użytkowania dwóch ostatnich okrętów klasy Kobben, Polska posiada obecnie zaledwie jeden wysłużony, niemal 36-letni poradziecki okręt podwodny – ORP Orzeł, który znajduje się u kresu docelowej eksploatacji.

W związku z problemami z dostępnością części zamiennych oraz trudnościami w realizowaniu remontów przez polskie stocznie, okręt ten przez coraz dłuższe okresy znajduje się w naprawie lub pozostaje niesprawny. Jest on przestarzałą konstrukcją techniczną z ubiegłego wieku i nie można go porównywać z najnowszymi okrętami podwodnymi budowanymi w krajach NATO i w Rosji.

"Najbardziej niepokoi to, że jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte jakiekolwiek działania w tym zakresie, to bezpowrotnie utracimy załogi okrętów podwodnych, a tego odrobić się już nie da” – czytamy w piśmie PLP.

Jak podkreślono w dokumencie: „Z niewiadomych przyczyn każda kolejna próba uruchomienia rozwiązania pomostowego dla polskich sił podwodnych przed planowanym rozpoczęciem Programu ORKA, napotyka na chroniczny, potężny opór. Ten stan rzeczy trwa już ponad dwa dziesięciolecia”.

Działający w tej organizacji eksperci, naukowcy, inżynierowie, przez lata pracujący w polskim przemyśle zbrojeniowym, a także byli wojskowi, w tym służący w Marynarce Wojennej RP, przypominają, że siły podwodne odgrywają współcześnie zarówno rolę instrumentu odstraszania potencjalnego agresora, jak również są wyjątkowo skutecznym narzędziem obronnym w warunkach konfliktu zbrojnego.

"Wobec narastającego globalnego kryzysu energetycznego, bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz niezależność dostaw surowców energetycznych zależne będą od zdolności zabezpieczenia ich importu drogą morską, czy to poprzez ochronę gazowców i tankowców zmierzających do polskich portów, czy też poprzez dozór sieci gazociągów przebiegających przez Morze Północne i Morze Bałtyckie, a zaopatrujących Rzeczpospolitą Polską. Własne, polskie siły podwodne są jednym z najskuteczniejszych instrumentów realizacji powyższych zadań” – czytamy w piśmie skierowanym do wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

Zdaniem Polskiego Lobby Przemysłowego, w przypadku utraty okrętów podwodnych Polska straci zdolności do:

  • zwalczania okrętów podwodnych nieprzyjaciela w wariancie najbardziej efektywnym;
  • ochrony przed zagrożeniem podwodnym morskich szlaków komunikacyjnych kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego naszego kraju;
  • skrytego, trwałego stwarzania zagrożenia dla żeglugi przeciwnika zarówno na bliskich i odległych akwenach;
  • przełamywania nawet odległej blokady morskiej;
  • wsparcia działania sił specjalnych;
  • prowadzenia dalekiego rozpoznania i wskazywania celów;
  • skrytego minowania obszarów morskich o znaczeniu strategicznym;
  • uczestniczenia w licznych sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach sił podwodnych;
  • skutecznego i kompleksowego szkolenia w zakresie zwalczania sił podwodnych.

Prof. Paweł Soroka argumentuje, że „z uwagi na szeroki wachlarz możliwości okrętów tej klasy oraz posiadany przez nie potencjał bojowy pozyskanie okrętów podwodnych stanowi istotne wzmocnienie nie tylko potencjału Sił Zbrojnych RP, ale także morskich Sił  Sprzymierzonych NATO”.

"Jednocześnie doceniamy podjęty wysiłek w celu odbudowy Marynarki Wojennej RP poprzez uruchomienie Programu MIECZNIK, który potraktować należy priorytetowo” – czytamy dalej w piśmie PLP.

Jak deklaruje jego Koordynator - „Polskie Lobby Przemysłowe, skupiając grono specjalistów mających na sercu rozwój morskiego rodzaju sił, a także reprezentujących przemysł okrętowy, gotowe jest do udzielenia szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie”. 

GL, rel (PLP)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2996 4.3864
EUR 4.5752 4.6676
CHF 4.7453 4.8411
GBP 5.2718 5.3784

Newsletter