Bezpieczeństwo, Granice

Z Nowym Rokiem rozpoczyna funkcjonowanie Agencja Uzbrojenia, która wraz z powołaną Radą Modernizacji Technicznej przyspieszy procedury zakupów sprzętu dla Sił Zbrojnych RP.

"Konsekwentnie realizujemy założone cele dotyczące modernizacji Wojska Polskiego" - napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Od Nowego Roku zakupami sprzętu dla wojska ma się zajmować Agencja Uzbrojenia, która zastąpiła Inspektorat Uzbrojenia i kilka innych instytucji zaangażowanych w modernizację techniczną armii. Zmiany dotyczą w pierwszej kolejności procesu definiowania wymagań. Nowe zasady mają usprawnić pozyskiwanie sprzętu dla wojska, m.in. przez urealnienie wymagań.

- Najbardziej widoczną zmianą będzie harmonizacja całego procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego pod kątem udziału wszystkich instytucji zaangażowanych w ten proces. Decyzje będą wypracowywane szybciej – powiedział PAP mjr Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia, który od soboty stał się Agencją Uzbrojenia.

Zwrócił uwagę, że na etapie identyfikacji potrzeb do zajmującego się tą kwestią Sztabu Generalnego dołączy Agencja Uzbrojenia.

O powołaniu jednego ośrodka odpowiedzialnego za cały proces pozyskiwania sprzętu i wsparcia technicznego mówiono od lat. Powołanie Agencji Uzbrojenia minister obrony Mariusz Błaszczak zadeklarował w 2018 r. Jesienią 2020 r. poinformował o przygotowaniu projektu ustawy, regulującej działanie Agencji, która ma się zajmować całym procesem wyboru, zakupu, eksploatacji i wycofania sprzętu.

Agencja Uzbrojenia miała powstać z połączenia Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Biura ds. Umów Offsetowych MON, części Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego.

Według tego modelu wojsko jako użytkownik ma jedynie wskazywać zdolności, jakie chce zdobyć dzięki nowemu sprzętowi, zadaniem Agencji jest przedstawienie wariantów sposobów osiągnięcia tych zdolności. W lipcu ub. r. szef MON zapowiedział, że podstawą reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego będą zmiany wewnętrznych przepisów, a nie ustawa.

W grudniu minister Błaszczak wydał zarządzenie zmieniające nazwę jednostki budżetowej "Inspektorat Uzbrojenia" na "Agencję Uzbrojenia" z początkiem 2022 r.

Agencja funkcjonuje jako jednostka budżetowa - bez zarządu i rady nadzorczej. Obok Agencji Uzbrojenia w ramach reformy systemu nabywania sprzętu powołano Radę Modernizacji Technicznej. Na jej czele stoi minister obrony narodowej, a jego zastępcami są przedstawiciele Sztabu Generalnego i Agencji Uzbrojenia.

Główne zadania Rady to zatwierdzanie wymagań sprzętowych oraz ustalanie priorytetów modernizacyjnych. Na pierwszym posiedzeniu, we wrześniu ub. r., Rada zajęła się kwestiami środków łączności i kolejnych śmigłowców dla Wojsk Specjalnych. Podjęła decyzję o zakupie czterech kolejnych śmigłowców Black Hawk.

Minister Błaszczak wyznaczył płk. Artura Kuptela z dniem 1 stycznia 2022 r. na stanowisko szefa Agencji Uzbrojenia. Na stanowiska zastępców szefa Agencji Uzbrojenia powołani zostali: płk R. Maksymiuk, płk P. Paluch, płk M. Marciniak, płk R. Frommholz.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter