Bezpieczeństwo, Granice

Zdolność państw regionu Morza Bałtyckiego do reagowania na poważne incydenty morskie dokładnie sprawdzono podczas ćwiczenia Balex Delta 2018, które odbyło się w Karlskronie w Szwecji w dniach 28-30 sierpnia 2018 r.

Ćwiczenia Balex Delta prowadzone są od 1989 r. w ramach konwencji helsińskiej, która wzywa jej sygnatariuszy do posiadania niezbędnych zdolności operacyjnych i umiejętności do reagowania na wszelkie wypadki morskie na morzu. To największe tego typu ćwiczenia, które corocznie organizowane są przez jedno z państw członkowskich Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisja Helsińska, HELCOM) - organizacji międzynarodowej powołanej w celu ochrony środowiska morskiego Bałtyku. 

- Morze Bałtyckie charakteryzuje się gęstym ruchem statków i dużą aktywnością żeglugową. Incydenty będą więc miały miejsce - powiedziała Monika Stankiewicz, sekretarz wykonawczy (HELCOM), dodając, że "ćwiczenia Balex Delta zapewniają testowanie operacyjne procedur reagowania w warunkach rzeczywistych. Dzięki nim region jest zawsze gotowy na ewentualne incydenty".

Tegoroczna edycja, przy dodatkowym wsparciu ze strony Unii Europejskiej, zakładała więcej ćwiczeń niż zwykle i dotyczyła zarówno wycieków ropy naftowej, jak i chemikaliów. Zaangażowano w tym celu niemal 500-osobową załogę z ośmiu krajów UE i 18 statków, samolot, śmigłowiec i inne jednostki reagowania kryzysowego. 

Już w 1977 r. kraje nadbałtyckie będące sygnatariuszami konwencji o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego stworzyły podstawy międzyrządowej współpracy w zakresie reagowania kryzysowego i powołały międzyrządową grupę roboczą, dzisiejszą grupę roboczą ds. reagowania HELCOM. Od tego czasu zdolność regionu do reagowania na wypadki morskie jest stale wzmacniana. W 1983 r. po raz pierwszy opracowano HELCOM Response Manual - instrukcje HELCOM zawierające szczegółe informacje i procedury dotyczące postępowania w przypadku różnych zagrożeń morskich.

Pod przewodnictwem szwedzkiej straży przybrzeżnej Balex Delta 2018 był współorganizowany przez Powiatową Radę Administracyjną Skåne: HELCOM, Szwedzką Agencję Planowania Cywilnego i Kryzysowego, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR oraz SYKE (Fiński Instytut Ochrony Środowiska).

Kolejną edycję Balex Delta zorganizuje Dania. 

AL, rel (HELCOM)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.341 4.4286
EUR 4.6566 4.7506
CHF 4.6925 4.7873
GBP 5.3194 5.4268

Newsletter