Intermare

GREENMARE – proekologiczna konferencja morska o wymiarze europejskim w G...

GREENMARE – proekologiczna konferencja morska o wymiarze europejskim w G...

26 luty 2020

19 lutego 2020 roku w Gdańsku podpisana została umowa o współpracy przy organizacji konferencji GREENMARE przez Związek Pracodawców FORUM...

Projekt 'Intermare' - 2 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw s...

Projekt 'Intermare' - 2 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw s...

28 wrzesień 2017

O tym, jak ważna jest dla Pomorza branża morska może świadczyć fakt, że generuje ona blisko 14 proc. regionalnego PKB. Aby uczynić niebie...