FSRU

Litewski gazoport uruchomi nową usługę

Litewski gazoport uruchomi nową usługę

27 grudzień 2016

Spółka Litgas zapełni pierwszy małoskalowy tankowiec LNG gazem z gazoportu w Kłajpedzie.