melioracja

MGMiŻŚ chce, by melioracja przeszła pod zarząd Wód Polskich

MGMiŻŚ chce, by melioracja przeszła pod zarząd Wód Polskich

30 grudzień 2019

W ciągu roku ma zostać przygotowana kompleksowa nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą m.in. Wody Polskie miałyby przejąć zarząd nad ...