kas

Instytucje finansowe przekażą KAS informacje o podatnikach za okres od 0...

Instytucje finansowe przekażą KAS informacje o podatnikach za okres od 0...

04 luty 2019

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobligowała się do wymiany informa...