pomoc państwowa

KE zbiera uwagi na temat proponowanych zmian unijnych zasad pomocy państ...

KE zbiera uwagi na temat proponowanych zmian unijnych zasad pomocy państ...

19 styczeń 2022

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag na temat proponowanych zmian zasad pomocy państwa dla s...