polityka transportowa

 Rozwój portów morskich kluczowy dla strategii transportowej Polski

Rozwój portów morskich kluczowy dla strategii transportowej Polski

04 wrzesień 2020

Konieczność budowy zrównoważonego i spójnego systemu transportu - podkreślali uczestnicy debaty o strategii transportowej dla Polski. Odb...