Stocznie, Statki

Wärtsilä Gas Solutions, część grupy technologicznej Wärtsilä, wprowadza ma rynek określany przez nią jako "przełomowy" system zasilania paliwem amoniakalnym (AFSS) dla statków z napędem zdolnym do pracy na amoniaku jako paliwie. System jest dostępny zarówno dla paliwa ciekłego, jak i gazowego.

Wärtsilä AFSS to innowacyjny i niezawodny system, który umożliwia wykorzystanie amoniaku jako paliwa okrętowego. Zgodnie z trendem przechodzenia żeglugi na paliwa zdekarbonizowane, amoniak jest powszechnie postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących kandydatów na nowe paliwo alternatywne wobec tradycyjnych paliw ropopchodnych. Oferuje bardzo znaczącą redukcję emisji CO2, prawie zerową emisję tlenków siarki (SOx) i podobną redukcję emisji tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM).

"W Wärtsilä Gas Solutions mamy ponad 50-letnie doświadczenie w obsłudze amoniaku na statkach. To doświadczenie, wraz z naszym dogłębnym zrozumieniem i rozwojem wysokowydajnych systemów obsługi ładunków w ogóle, doprowadziło do wprowadzenia tego systemu, który postrzegamy jako kluczowy czynnik umożliwiający dekarbonizację operacji. AFSS został zaprojektowany tak, aby był solidny i niezawodny, nawet w najtrudniejszych warunkach morskich" - powiedział Stein Thoresen, szef działu Sales Marine w Wärtsilä Gas Solutions.

AFSS nadaje się zarówno do nowo-budowanych, jak i modernizowanych statków (z systemem napędowym przebudowywanem na paliwo alternatywne). Może być instalowany jako zintegrowany system obsługi ładunku i zaopatrzenia w paliwo na statkach przewożących skroplony gaz, zwłaszcza tych, które mogą przewozić amoniak jako ładunek, takich jak VLGC (bardzo duże gazowce LPG, zazwyczaj powyżej 60 tys. m³) i MGC (średnie gazowce LPG - od ok. 20 do 40 tys. m³ ładowności).
Może być również zainstalowany jako samodzielny system zasilania paliwem na statkach spełniających wymogi kodeksu IGF (np. na paliwo gazowe LNG) z systemami nisko- lub wysokociśnieniowymi lub kombinacją obu.

System składający się z pomp i wymienników ciepła służy do dostarczania do silnika stabilnego i niezawodnego przepływu paliwa o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Systemy AFSS są wyposażone w sprawdzone komponenty, w tym niezbędny system oczyszczania gazów spalinowych. Ze względu na potrzebę wysokiej czystości paliwa, odpowiednie filtrowanie jest instalowane przed silnikiem i jest wbudowane w system.

Pierwsze systemy zasilania paliwem amoniakalnym AFSS dostarczone przez Wärtsilä zostaną zainstalowane na dwóch nowych średniej wielkości gazowcach budowanych w stoczni Hyundai Mipo Dockyards (HMD) w Korei dla armatora EXMAR LPG, spółki joint venture pomiędzy Exmar, multidyscyplinarnym dostawcą rozwiązań morskich i offshore, a Seapeak, jednym z największych niezależnych właścicieli-operatorów statków do przewozu skroplonego gazu ziemnego (dawniej znanym jako Teekay LNG).

Te średniej wielkości gazowce EXMAR będą pierwszymi w historii statkami oceanicznymi napędzanymi silnikami dwupaliwowymi zdolnymi do pracy z amoniakiem, silniki te zostaną dostarczone przez WINGD.

Dwie jednostki z napędem na amoniak będą się charakteryzowały tonażem pojemnościowym brutto 29 900, nośnością 27 055 t i ładownością LPG rzędu 45 080 m³.

Para statków stanowi część serii czterech jednostek, dla których już wcześniej zakontraktowano w Wärtsilä dostawy systemów ładunkowych i paliwowych (zasilania paliwem). Wszystkie cztery zostały jednak pierwotnie zamówione do pracy na skroplonym gazie ropopochodnym (LPG) jako paliwie. Jednak w październiku EXMAR zadeklarował opcję zmiany systemu paliwowego i złożył zamówienie w Wärtsilä na konwersję systemów paliwowych na dwóch statkach, aby mogły pracować z amoniakiem jako paliwem. Zamówienie to zostało zaksięgowane przez Wärtsilä w 1 kwartale 2024 roku.

Pełny zakres dostawy Wärtsilä dla dwóch statków obejmuje system zasilania paliwem ciekłego amoniaku wraz z inżynierią procesu i symulacją dynamiczną. System jest montowany na "płozach" (na tzw. skids - w zintegrowanych modułach) z nisko- i wysokociśnieniowymi pompami paliwowymi, elementami sterującymi ciśnieniem i temperaturą paliwa oraz wymiennikami ciepła. Dostawa do stoczni zaplanowana jest na 2025 rok.

rel (Wärtsilä); PBS

Wärtsilä wprowadza na rynek system zasilania amoniakiem jako paliwem - AFSS
Wärtsilä wprowadza na rynek system zasilania amoniakiem jako paliwem - AFSS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9293 4.0087
EUR 4.2181 4.3033
CHF 4.3136 4.4008
GBP 4.9311 5.0307

Newsletter