Stocznie, Statki

Zarząd Stoczni Remontowej „Nauta” SA poinformował o zakończeniu prowadzonego przez Spółkę postępowania restrukturyzacyjnego, w ramach którego doszło do zawarcia układu z wierzycielami, a układ ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

Dzięki skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji Spółka w sposób niezakłócony kontynuuje działalność operacyjną. Za przyjętym przez wierzycieli układem opowiedziało się ponad 300 wierzycieli, którzy łącznie dysponowali sumą ponad 93% głosujących wierzytelności. Dziękujemy wszystkim wierzycielom za okazane nam zaufanie, bez którego skuteczna restrukturyzacja Spółki nie byłaby możliwa. Obecnie Spółka przygotowuje się do wykonywania układu. Terminy poszczególnych spłat zostały szczegółowo wskazane w zatwierdzonym układzie, a ich termin jest liczony od dnia stwierdzenia przez sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu (tj. od 15.11.2021 r.). – podała Stocznia Remontowa „Nauta” SA w komunikacie.

Stocznia od kwietnia 2020 roku była objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonym w porozumieniu z Nadzorcą Sądowym.

Celem otwarcia tego postępowania była konieczność ochrony praw i interesów Spółki oraz wszystkich jej interesariuszy, w szczególności wierzycieli, akcjonariuszy i pracowników. Ochrona ta jest niezbędna do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, mającej na celu zaspokojenie wierzycieli w maksymalnie możliwym stopniu, przy zachowaniu kontynuacji działalności Spółki, miejsc pracy oraz wpływów do budżetu państwa – informowała w kwietniu ubiegłego roku „Nauta”.

Przed przystąpieniem do postępowania Stocznia miała zobowiązania wobec wierzycieli wynoszące około 300 mln zł. W wyniku zawartych porozumień wartość zadłużenia zmniejszyła się do około 105 mln zł – informuje Trójmiasto.pl powołując się na słowa Pawła Sobczyka, dyrektora Departamentu Nadzoru III Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Ponadto pozytywną decyzję w sprawie udzielenia pomocy publicznej Stoczni Remontowej Nauta w wysokości 100 mln zł wydała Agencja Rozwoju Przemysłu. Sprawa została już skierowana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skąd zostanie przekazana dalej do Komisji Europejskiej.

Nowy model operacyjny Stoczni Remontowej "Nauta", jak informuje Trójmiasto.pl, będzie polegał na utworzeniu „kompaktowej stoczni opartej na remontach i przebudowie jednostek pływających, a także nowych technologiach związanych z paliwami alternatywnymi”.

AL, z mediów

Fot.: Piotr B. Stareńczak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter