Stocznie, Statki

W środę, 28 kwietnia w Szczecinie podpisano umowę na "Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna". W postępowaniu przetargowym wyłoniono stocznię Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding. Nowa jednostka - Strażak-28 - będzie trzecią we flocie ZMPSiŚ SA.

Umowę podpisali, ze strony ZMPSiŚ SA: Krzysztof Urbaś - Prezes Zarządu oraz Kazimierz Drzazga - Wiceprezes ds. Infrastruktury. Stocznię Remontowa Shipbuilding SA reprezentowali: Marcin Ryngwelski - Prezes Zarządu oraz Dariusz Jaguszewski - Członek Zarządu.

Projekt "Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna" otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Dofinansowanie UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 35 mln złotych przy wartości kontraktu 40,5 mln zł.

Obecnie w Świnoujściu bazuje Strażak-26, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest Strażak-24 mający bazę w Szczecinie.

Nowy statek pożarniczy będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

Postępowanie na zakup nowego statku było prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 230-568018 z dnia 25 listopada 2020 r.

Nowy Strażak-28 ma być gotowy w październiku 2022 roku.

rel (ZMPSiŚ SA), AL

Kontrakt na budowę „STRAŻAKA” podpisany. Dziś w siedzibie Zarządu Portu Szczecin i Świnoujście podpisany został...

Opublikowany przez Remontowa Shipbuilding S.A. Środa, 28 kwietnia 2021
+4 Strażak 28
Cieszy mnie ta transakcja, bo poprzednia miała miejsce 01.11.2019. Są jednak uwagi.
Bardzo okrojone dane holownika, choć przynajmniej cena wyznacza pewne ramy.
Przypuszczam, że obie strony chciały więcej ale nie za 40.5 mln, więc prawdopodobnie
będzie on mocno podobny do B860. Zaskakuje mnie zaproponowany uciąg.
Generalnie Strażak 26 jest ciekawszy. Wspomnę też ,że stocznia Safe z Gdańska w 2017
zbudowała DP Tempest IMO 9803637 z bardzo ciekawym napędem, 3 pędniki.
Damen od kilu lat oferuje holownik RSD 2513, bardzo ciekawy, a ostatnio powstaje
jego wersja elektryczna w stoczni Song Cam w Wietnamie. Stępkę pod holownik położono
07.07.2020 i wodowano 04.12.2020.Kolejna sprawa, a właściwie podstawowa to klasa p.poż.
Najczęściej tak się określa holowniki z widocznymi hydro-monitorami, a to zbyt skromnie.
Generalnie popieram,bo warunki są mocno ograniczone przez sytuację, ALE nie cieszę się !
29 kwiecień 2021 : 18:30 Mieczyslaw Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter