Stocznie, Statki

W dniach 22-30 marca 2021 odbyły się wysłuchania, będące częścią konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, który zgłosił do KPO przygotowany przez siebie Program Odbudowy Przemysłu Stoczniowego w Polsce i zabiega o wygospodarowanie środków finansowych na ten cel, został zaproszony do konsultacji w roli mówcy w trakcie wysłuchania dotyczącego „Odporności i konkurencyjności gospodarki”, które odbyło się 22 marca 2021 – jako jedyny przedstawiciel branży okrętowej.

O komentarz poprosiliśmy dyrektora Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Ireneusza Karaśkiewicza.

Jak przebiega proces konsultacji Krajowego Planu Odbudowy?

- 26 lutego 2021 opublikowany został przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Krajowy Plan Odbudowy. To bardzo obszerny dokument podzielony na 5 komponentów. Z uwagi na szeroki zakres i różnorodność zgłoszonych projektów, autorzy KPO podeszli do niego w sposób horyzontalny. Opisali w nim cele jakie zamierzają osiągnąć na podstawie listy projektów strategicznych wybranych spośród listy zgłoszonych projektów – w tym np. zgłoszonego przez FORUM OKRĘTOWE Planu na fiszce o nazwie „Next generation fleet”. Z listy tychże projektów zostaną dopiero wybrane te, które najlepiej wpisują się w cele i założenia reform wzmocnienia odporności struktur społeczno-gospodarczych i osiągnięcia założonych celów, np. dekarbonizacji gospodarki, opisanych w KPO. Środkiem do tego będą ogłaszane konkursy otwarte, w ramach których, w trybie konkurencyjnym zostaną wybrane projekty do realizacji, wpisujące się w uzgodnione cele KPO. Czeka nas więc długi proces zbiegania o środki finansowe dla branży okrętowej w ramach KPO.

Jakie konkretnie kroki podejmujecie?

- W ramach konsultacji społecznych wysłaliśmy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nasze uwagi do KPO. Zwróciliśmy się w nich z prośbą o ujęcie przemysłu okrętowego w sposób sektorowy i wyodrębnienie go - podobnie jak na przykład wyodrębniono w punkcie A2.1.4 mobilność bezzałogową – bo jednak dla niektórych branż uczyniono wyjątek. Argumentowaliśmy, że potraktowanie kluczowej z punku widzenia kraju branży okrętowej w sposób horyzontalny, niesie za sobą ryzyko jej marginalizacji i utraty możliwości dużych przyszłych dochodów dla budżetu państwa. Projekty okrętowe opisane w naszym uzasadnieniu wygenerują duży i stabilny popyt na innowacje w gospodarce, w tym w organizacjach badawczych i MŚP kooperujących z dużymi stoczniami.

Jakie argumenty przemawiają za ujęciem sektorowym przemysłu okrętowego?

- Przemysł okrętowy to jedna z nielicznych branż w Polsce, która jest europejskim liderem technologicznym w swojej dziedzinie, tj. w budowie i modernizacji nisko-emisyjnych jednostek pływających, powstających według koncepcji opracowanych przez polskie podmioty – stocznie i współpracujące z nimi biura projektowe. Polska ma w tej chwili bardzo silną pozycję w projektowaniu i budowie takich jednostek. Ujęcie naszej branży w sposób sektorowy i przeznaczenie dedykowanych dla niej środków finansowych, umożliwiłoby jej rozwój i możliwość ekspansji. W tym wypadku całkowity know-how i związana z tym wartość dodana generowana byłaby w Polsce.

- Budowa jednostek nisko- i bez-emisyjnych może stać się flagową polską specjalnością. Niestety, wiedza o istniejącym potencjale i możliwościach projektowych i produkcyjnych polskich stoczni i biur projektowych nie może przebić się do szerszego ogółu, w tym do decydentów. By rozwinąć swoją ekspansję, przemysł okrętowy potrzebuje dedykowanych środków finansowych na swój rozwój.

- Chciałbym jednak podkreślić jedno: istotą naszego Programu jest dokonanie skoku technologicznego całej branży okrętowej w Polsce w obliczu wyzwań związanych z dekarbonizacją żeglugi. Program wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Polega on na odbudowie i modernizacji floty należącej do polskich armatorów, która miałaby być wykonana w polskich stoczniach, biurach projektowych i przez polskich podwykonawców. Środki finansowe, o które się zwracamy przeznaczone są dla polskich armatorów, jako zamawiających. 

Czy zgłaszaliście uwagi do innych Komponentów KPO?

- W uwagach do Komponentów dotyczących „zielonej energii” i „zielonej mobilności” argumenty FORUM OKRĘTOWEGO były następujące: transport wodny w Polsce – w porównaniu do transportu kołowego – rzeczywiście nie jest dużym emitentem CO2. Ale w przeciwieństwie do innych dziedzin, to właśnie polski przemysł okrętowy jest europejskim liderem w zastosowaniu napędów nisko- i zero-emisyjnych. Nachodząca rewolucja technologiczna w postaci szerokiego zastosowania napędów wodorowych wymaga wsparcia inwestycyjnego – dla polskich armatorów. Dla producentów oznaczałoby to zdobycie cennego know-how. Horyzontalne podejście do naszej branży produkującej niemal w 100 proc. na eksport, z ogromnym potencjałem rozwojowym, niesie za sobą ryzyko utraty przyszłych dużych dochodów przez Polskę.

22 marca 2021 w ramach konsultacji odbyło się wysłuchanie dotyczące „Odporności i konkurencyjności gospodarki”, na które FORUM OKRETOWE zostało zaproszone w roli mówcy. Jak ono przebiegało?

- W wysłuchaniu wzięła udział liczna grupa przedstawicieli rządowych, w tym: przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz kilkuset widzów i kilkudziesięciu mówców reprezentujących przedstawicieli samorządów, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby indywidualne. FORUM OKRĘTOWE rzeczywiście jako jedyne z branży okrętowej zostało zaproszone do wystąpienia w roli mówcy. Przewidziany dla każdego bardzo ograniczony czas wystąpienia – 3 minuty - powodował, że poruszony temat musiał być bardzo skondensowany. Zapis z przesłuchania oraz pełna lista uczestniczących w niej osób znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Dla nas najważniejsze było dotarcie z jednym przekazem – wnioskowaliśmy o ujęcie branży okrętowej w sposób sektorowy w Krajowym Planie Odbudowy. Konkurentów z innych wpływowych branż mamy bardzo dużo. Gdyby to się udało w procesie konsultacyjnym, to byłby to mocny przyczółek do dalszego działania na rzecz naszej branży - przeznaczenia dedykowanych tylko dla niej środków finansowych. O to będziemy cierpliwie i uparcie zabiegali.

Jaki może być rezultat tych konsultacji ?

- Z wszystkich wystąpień dokonana została transkrypcja i przesłana do ministerstw uczestniczących w wysłuchaniu. Minister Waldemar Buda w swoim wystąpieniu końcowym mocno zadeklarował, że na wszystkie wnioski zostanie udzielona odpowiedź pisemna, i wysłana do organizatorów wysłuchania, czyli do Fundacji Stocznia. Oczekujemy na nią.

Dziękuję za rozmowę.

Poniżej zapis z wysłuchania będącego częścią konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy – „Odporności i konkurencyjności gospodarki”, które odbyło się 22 marca 2021. Wystąpienie przedstawiciela FORUM OKRĘTOWEGO zaczyna się w 3 godzinie 51 minucie nagrania.

+1 Biznes
Kaśka będzie szerokim strumieniem płynąć z budżetu więc ten strumień się zaraz odpowiednio ukierunkuje. :-) :-) :-) .Podpisze się nowe OPCJE itp. i już kieszeń będzie puchła do następnego Covida :-) :-) :-) . Kto by się tam bawił w zarabianiu na zysku firmy :-) :-) :-) . Zacofane, stare nie życiowe podejście do biznesu :-) :-) :-) .
02 kwiecień 2021 : 06:30 Postobserwator | Zgłoś
+1 C.d..
Budowanie i remont to tyłko przykrywka, Farmazon do prawdziwej działalności firmy czyli odpowiedniego kierowania na odpowiednie konta wpływających z budżetu państwowych pieniędzy. A Hunwejbini się rajcują...... :-) :-) :-) że są drudzy czy trzeci w rankingach stoczni afrykańskich :-) :-) :-)
02 kwiecień 2021 : 07:01 Postobserwator | Zgłoś
+2 Fizyka Geszefciarzy
Dlatego firma nie może nigdy zarobić i być zawsze na minusie :-) :-) :-) . Prawa fizyki. :-) . Pełna strzykawka nie zadanie wody tylko pusta. Tak samo tutaj zassssie państwową kasę tylko zadłużona firma. :-) :-) :-). Przepełniona strzykawka wystrzeli wodę, a firma z zyskiem zapłaci CIT. No i im mniej kasy w firmie tym mniej ukradną. Same plusy bycia na minusie :-) :-) :-) i same minusy bycia na plusie :-) :-) :-) . Dla tego powinien być podatek od strat, a nie od zysków :-) :-) :-) . Dobrze gospodarczych nie płacisz podatku, kręcisz i Kongo robisz 40 procent podatku :-) :-) :-) .
02 kwiecień 2021 : 08:08 Postobserwator | Zgłoś
+6 spotkanie Okrętowców
To będzie spotkanie typu "pierdu-pierdu"...
02 kwiecień 2021 : 08:55 wacwac | Zgłoś
-2 Czytajcie ze zrozumieniem
To jest program dla amatorów nie dla stoczni. Atmstorzy którzy będę chcieli zamówić w PL budowę statków nieskoemisyjnych mogą na to dostać kasę z UE. Jeżeli nie będą chcieli to nie dostaną tych pieniędzy i stocznie też nic nie dostaną. I tak się pewnie to skończy jak wszystko w tym kraju.
02 kwiecień 2021 : 09:06 Lulek | Zgłoś
+1 Nie rozumiem
Dla mnie dziwne jest, że z takim programem startują stocznie. Skoro chodzi o armatorów, którzy chcą skorzystać z tych funduszy UE, żeby zamówić takie zeroemisyjne jednostki, to chyba oni powinni się o to zwrócić. Dla stoczni klientem jest armator i to od niego zależy co, gdzie, za ile i czy w ogóle zamówi. Może zamówić w Chinach i wtedy żadne dotacje UE nie będą mu potrzebne (bo chińskie banki chętnie mu skredytują taki statek).
02 kwiecień 2021 : 11:13 Tymek | Zgłoś
+6 Bo tu rządzi ideologia a nie rynek
Poza tym to o czym mówi ten facet w tekscie to wcale nie musi być pod armatorów, napewno nie tylko dla nich. Będą robic projekty w ramach funduszy unijnych, prezentacje, wizualki jakichś kadłubów z nowoczesnymi żaglami i będą w zamian ciągnąć kase z unii. A że nic z tego nie powstanie, to już inna bajka. UE to model socjalistyczny, sterowany z góry. ma być tak jak wymyśliła Bruksela i wszyscy mają bić pianę. Tymczasem Chiny będą budować realną gospodarkę. Poza tym co ten człowiek bredzi o dominującej roli polskiego pzemysłu? Polski przemysł to spawanie kadłubów, statków się u nas nie buduje, a te co się buduje to pod koncepcje przysłane z zewnątrz.
02 kwiecień 2021 : 11:30 Sredaizd | Zgłoś
-2 Prawie doszedłeś do prawdy, teraz wystrczy zadać pytanie KTO RZĄDZI IDEOLOGIĄ?
Podpowiem:
Rządząca partia lat przegłosowuje w Sejmie RP kolejne wielomiliardowe budżety na propagandową i reżimową TV.
No to widać to ważniejsze niż przemysł, gospodarka, miejsca pracy.

Poza tym jeszcze jedno:
>UE to model socjalistyczny
Znasz się widać na ekonomii UE , Rozumiem że to żle..
jako ekspert od prawd objawionych może znasz się też na ekonomii Polski?
Odpowiedz proszę jaki jest model ekonomii wdrażany rękoma tego rządu?
Ułatwię ci : (na pewno nie kapitalistyczny)...
02 kwiecień 2021 : 13:07 Polak mały | Zgłoś
0 Słuchaj, nie pisz do mnie skoro już się żegnałeś kilka razy
Nic nie rozumiesz z tego jak działa polityka. PiS odpowiedzialny za ideologię UE? Budżet na propagandową TV? ty wiesz ile miliardów daje rząd niemiecki czy inne zachodnie na własne telewizje? TVN ma komentować działania rządu? Ty sam tu uprawiasz tak głupią propagandę, że szok, vide inne wątki. A czepiasz sie TV. Tak, telewizja publiczna ma mówić Polakom co robi rząd, tak jest wszędzie w cywilizowanym świecie. To nie jest normalne, żeby było inaczej. Co do ekonomii, prawd obiawionych itd. Co ty facet bredzisz, jakie prawdy objawione? Ten rząd jak każdy w Polsce w mniejszym lub większym stopniu balansuje w ramach tzw UE. A pomijając już rząd to Polska jest zwyklym zagłębiem taniej siły roboczej dla gospodarek zachodnich. Mitteleuropa, gospodarka suplementarna do wiodącej gospodarki rzeszy, tfu niemieckiej. Korporacje w Polsce robią co chcą, Polska to ich własność. I nie pisz już więcej co mnie swoich pseudo mądrości. Nie mam zamiaru ci odpisywać.
03 kwiecień 2021 : 19:39 Sredaizd | Zgłoś
+2 Konferencja
Lepiej niech zrobią konferencje jak spłacić wywalone na kasę firmy. Temat bliski rzeczywistości, a nie bujanie w obłokach. :-)
02 kwiecień 2021 : 09:39 Postobserwator | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9089 3.9879
EUR 4.2408 4.3264
CHF 4.3848 4.4734
GBP 5.047 5.149

Newsletter