Stocznie, Statki

We wtorek, 18.06.2019 roku, w siedzibie DNV-GL w Gdyni, na zaproszenie dyrektora Biura Forum Okrętowego, Ireneusza Karaśkiewicza, odbyło się spotkanie Członków tej organizacji z Sekretarzem Generalnym SEA Europe, Christophem Tytgatem.  

Forum Okrętowe zrzesza ponad 70. firm działających w branży okrętowej, w tym największe prywatne stocznie działające w Polsce, oraz firmy poddostawcze i kooperujące z nimi. Niemal od początku swego istnienia nawiązała ścisłą współpracę z swoimi odpowiednikami w Europie, wstępując do AWES (Association of West European Shipbuilders), a później do jej następczyni - SEA Europe.

Współpraca ta ma istotne znaczenie, szczególnie obecnie, w dobie bardzo poważnych wyzwań przed którymi staje europejski przemysł okrętowy - wyzwań mających charakter globalny, a stawienie im czoła wymaga solidarnej współpracy wszystkich organizacji zrzeszonych w SEA Europe.

Spotkanie poświęcone było omówieniu sposobów zacieśnienia współpracy i możliwościom większego zaangażowania w prace SEA Europe przez stronę polską, lepszej koordynacji lobbingu na szczeblu krajowym i europejskim, oraz jego zintensyfikowanie na rzecz ochrony sektora stoczniowego w Europie przed nieuczciwą konkurencją krajów z Dalekiego Wschodu, w tym w szczególności z Chin.

Agresywna polityka handlowa Chin realizująca cele opisane w programie ”Made In China 2025”, zmierza do przejęcia zamówień od Europy rynku budowy statków pasażerskich, co już się dzieje w sektorze rynku obejmującym promy, a co w szczególności może już wkrótce dotyczyć lukratywnego obszaru zamówień dużych statków wycieczkowych (małe, ekspedycyjne, już się w Chinach buduje). Polega ona na silnym subsydiowaniu przez państwo chińskie cen tych jednostek, co czyni niemożliwym jakąkolwiek zdrową konkurencję.

SEA Europe prowadzi w Brukseli szeroko zakrojoną akcję lobbystyczną, która ma na celu przeciwdziałanie praktykom stosowanym przez Chiny, a także m.in. przez Koreę Południową.
Podczas spotkania w DNV GL przedstawiono m.in. pokrótce proces decyzyjny w Unii Europejskiej i wskazano miejsca i etapy, w których teoretycznie może i w praktyce powinno być przedstawiane stanowisko sektora okrętowego, tak, by mieć możliwość wpływu m.in. na legislację i politykę UE.

W działaniach tych uczestniczy Forum Okrętowe, koordynując na szczeblu krajowym przedsięwzięcia inicjowane przez SEA Europe w Brukseli. W trakcie spotkania omówione możliwości i sposoby intensywniejszego zaangażowania się obu organizacji w te przedsięwzięcia.

rel (Forum Okrętowe)

 

Spotkanie Forum Okrętowego i SEA Europe
Spotkanie Forum Okrętowego i SEA Europe
Spotkanie Forum Okrętowego i SEA EuropeSpotkanie Forum Okrętowego i SEA Europe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter