Stocznie, Statki

Holenderski operator pomocniczej floty offshore Glomar Offshore poinformował o nabyciu statków Bourbon Arethuse (zbudowanego w 2008 r.) i Bourbon Amilcar (z 2009 r.) i trzy inne statki. Wszystkie zostaną wyremontowane i zmodernizowane w Polsce.  

Wspomniane dwa pierwsze statki, zakupione od Bourbon Offshore, to jednostki wsparcia prac podwnodnych (subsea support vessels), które zostaną przemianowane na Glomar Worker i Glomar Supporter.

Po modyfikacjach (przebudowie) i modernizacji w Gdyni, przeprowadzonych przez należącą do Glomar Offshore spółkę Globaltic Marine (operującą na nabrzeżu Angielskim w Gdyni), zostaną skierowane do pracy przy projektach podwodnych (subsea) i badawczo-inspekcyjnych (survey) u klientów w branżach naftowo-gazowej oraz energetyki odnawialnej offshore na Morzu Północnym i na Bałtyku.

Oba statki od jakiegoś czasu były odstawione "na sznurek" (wyłączone z eksploatacji), na postoju w porcie Abidżan (Wybrzeże Kości Słoniowej - Côte d'Ivoire, Zachodnia Afryka) i przynajmniej jeden z nich nadal tam przebywa.

Są to wielozadaniowe serwisowce offshore (MPSV - multipurpose support vessels) z systemem pozycjonowania dynamicznego klasy DP2. Zbudowane zostały w Indiach (Bharati Shipyard). Dysponują miejscami dla 44 osób załogi i techników klienta.
Charakteryzują się długością całkowitą 60,00 m, szerokością konstrukcyjną 15,60 m, wysokością boczną 6,00 m i zanurzeniem 4,50 m oraz nośnością 1200 t i tonażem pojemnościowym brutto 1600.
Każdy ze statków posiada pokład roboczy o powierzchni 377 m² @ 5.0 t/m², mogący przyjąć ładunek do 300 t (przy środku ciężkości 0,9 m ponad pokładem).
Statki posiadają po dwa silniki napędu głównego o mocy 1200 kW - każdy (łączna moc napędu głównego statku - 2400 kW), po dwa pędniki azymutalne ze śrubami nastawnymi w dyszach, po dwa lub trzy stery strumieniowe na dziobie (o mocy 400 kW - każdy). Osiągają prędkość maksymalną 11 i eksploatacyjną - 9 węzłów.

Ponadto Glomar Offshore zakupił niedawno, poprzez spółkę zależną Seaspan Offshore BV, od Halul Offshore Services Company W.L.L. (HOSC) - części grupy Milaha - Quatar Navigation Q.P.S.C. (za pośrednictwem Grieg Shipbrokers, podobnie, jak w przypadku wcześniej wspomnianych statków z floty Bourbon), trzy statki, którym nadano nazwy Minkar, Situla i Shaula (odpowiednio ex Halul 10, 11 i 12), wszystkie zbudowane w 2002 roku. Te jednostki są już w Gdyni (odpowiednio - od 11 stycznia, od 10 i od 9 stycznia, przybyły z Zatoki Perskiej), zacumowane przy nabrzeżu Angielskim, i prowadzone są na nich, postępujące zgodnie z planem, prace modernizacyjne. Mają być one gotowe do wprowadzenia do eksploatacji do III kwartału tego roku.

Są to statki zaprojektowane jako jednostki ratownicze (emergency response and rescue vessels - ERRV) i zbudowane w Chinach. Mają po 18 miejsc dla załogi. Każdy ma po 38 m długości całkowitej oraz 3,44 m zanurzenia i oferuje pokład roboczy o wolnej powierzchni 144 m².

Minkar i Situla stały wyłączone z eksploatacji w stoczni S&F Yard (Milaha Shipyard) w Mesaieed w Katarze od kwietnia 2016 roku, natomiast Shaula stała "na sznurku" od grudnia 2016 roku, z przerwą na pracę w okresie od lipca 2017 do czerwca 2018 roku.

Statki te po przebudowie w Gdyni otrzymają certyfikaty NOGEPA (Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association) jako dozorowce ratownicze (standby units) i w najbliższych latach mają służyć głównie holenderskim klientom Glomar Offshore w sektorze offshore oil & gas.

PBS, rel (Glomar Offshore)

Fot.: Piotr B. Stareńczak, Bourbon
Rys.: Bourbon

Bourbon Amiclar
Plan ogólny statków Bourbon Amiclar i Bourbon Arethuse
Situla przy nab. Angielskim w Gdyni
Minkar przy nab. Angielskim w Gdyni

 

Bourbon AmiclarPlan ogólny statków Bourbon Amiclar i Bourbon ArethuseSitula przy nab. Angielskim w GdyniMinkar przy nab. Angielskim w Gdyni

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3327 4.4203
EUR 4.5767 4.6691
CHF 4.4466 4.5364
GBP 5.4117 5.5211

Newsletter