Stocznie, Statki

Zarząd Spółki Vistal Gdynia SA poinformował, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o.

"Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2017 r. powziął informacje o złożeniu dnia 18 października 2017 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosku o ogłoszenie upadłości Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o." - czytamy w komunikacie spółki. 

Zarząd spółki Vistal Gdynia na początku października złożył do sądu rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości, które poprzedzone było wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego. 

Grupa Vistal w I półroczu 2017 r. odnotowała niższe o 43%, przychody ze sprzedaży, wynoszące 116,1 mln zł. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży Grupa odnotowała stratę w wysokości 99,4 mln zł wobec 36,3 mln zł zysku rok wcześniej. Strata na poziomie netto wyniosła 102,8 mln zł wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak informowała spółka w komunikacie, istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Grupy w I półroczu 2017 miały niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji Offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Czytaj także: Vistal Gdynia SA wydaje komentarz dot. sytuacji w Spółce

Czytaj także: Vistal Gdynia SA: Wezwania z banków Credit Agricole i PKO

AL, rel (Vistal Gdynia SA)