Stocznie, Statki

Vistal Gdynia prowadzi rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi grupę na temat warunków dalszej współpracy. Spółka wyodrębniła grupę aktywów do sprzedaży i rozpoczęła proces ich zbycia - poinformował w oświadczeniu prasowym prezes spółki Ryszard Matyka.

"Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji finansowej, w której teraz znajduje się grupa Vistal Gdynia. Obecnie naszym priorytetem jest jak najszybsze jej uzdrowienie. W tym celu – przy wsparciu doświadczonych doradców – podjęliśmy już konkretne działania" - oświadczył w komunikacie przesłanym mediom.

Obejmują one rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi grupę, czyli z PKO BP, ING, BGŻ BNPP, Credit Agricole, BOŚ oraz BGK, na temat warunków dalszej współpracy.

"W ramach tego procesu spółka zaproponowała bankom zawarcie umowy, która zagwarantowałaby grupie Vistal Gdynia bieżącą płynność z wpływów z kontraktów. Spółka i jej doradcy codziennie są w kontakcie z bankami w tej sprawie, w tym również z trzema bankami które, jak rozumiemy, zapobiegawczo podjęły decyzje o zmianie warunków współpracy dotyczących części zawartych z nimi umów kredytowych" - poinformował prezes.

Vistal Gdynia prowadzi też rozmowy z partnerami handlowymi, które zmierzają do dostosowania warunków współpracy do zmienionych okoliczności.

Spółka wyodrębniła grupę aktywów do sprzedaży i rozpoczęła proces ich zbycia.

"Wierzymy, że przy wsparciu naszych partnerów biznesowych, podejmowane działania przełożą się na znaczącą poprawę sytuacji płynnościowej grupy Vistal Gdynia, która z kolei pozwoli przeprowadzić nam skutecznie konieczną reorganizację operacyjną i finansową grupy (...)" - poinformował prezes.

Zapewnił jednocześnie, że z uwagi na to, iż wszystkie kluczowe kontrakty z kontrahentami zawierane są za pośrednictwem Vistal Gdynia, wnioski o upadłość niektórych spółek z grupy "w niewielkim stopniu wpływają na ryzyko braku realizacji tych kontraktów".

W czwartek Vistal poinformował, że PKO BP wypowiedział spółce umowę limitu kredytowego wielocelowego, a ING Bank Śląski zablokował ze skutkiem natychmiastowym dostępność limitów kredytowych udostępnionych na rzecz Vistal Construction oraz Vistal Eko. Termin wypowiedzenia umowy kredytu PKO BP wynosi 30 dni licząc od 15 września. Zadłużenie spółki wobec tego banku na 11 września wynosi 8,97 mln zł.

Vistal otrzymał także zawiadomienie od Credit Agricole Bank Polska o zamiarze zaliczania kwot otrzymywanych od dłużników spółki na spłatę zadłużenia z tytułu umowy kredytu z bankiem po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia.

W sobotę Vistal poinformował w raporcie, że dokonał aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów budowlanych, co wpłynie negatywnie na jednostkowy wynik finansowy brutto spółki za I połowę 2017 r. o ok. 42,9 mln zł, a na poziomie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto o ok. 88,1 mln zł. Dodatkowo spółka dokonała odpisu na przeterminowane należności w wysokości 3,4 mln zł.

Analitycy wskazywali, że Vistal Gdynia może być zmuszony do większych dezinwestycji, ponieważ przeprowadzone przez spółkę rewizje budżetów realizowanych kontraktów utrudnią jej pozyskiwanie finansowania na przyszłe zamówienia.

Pod koniec sierpnia Vistal poinformował, że prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży praw do Nabrzeża Węgierskiego w Gdyni, na którym spółka realizowała głównie zamówienia z segmentu Marine&Offshore.

W sobotę, w odrębnym komunikacie spółka poinformowała, że przesuwa publikację raportu za I półrocze na 29 września z 15 września.

morb/ ana/

+8 VISTAL
Cóz pozpostaje życzyć Vistalowi by szybko rozwiązał swe problemy finansowe chociaż to będzie bardzo trudne a może nawet
niemożliwe ale trzeba mieć nadzieję.
15 wrzesień 2017 : 13:22 mariunes | Zgłoś
0 Długi
Czyli nie ma szans na odzyskanie zaległych wypłat. Trzeba uderzyć jednak do firmy windykacyjnej. Ci dzięki , którym Vistal miał pieniądze czyli robotnicy ucierpieli najbardziej na tej całej aferze. Ludzie do dziś pieniędzy nie mają za sierpień i wrzesień . Wstyd !!!!!
14 listopad 2017 : 16:43 JOGA | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter