Stocznie, Statki

W piątek, 25 września, francuska fregata „Latouche-Treville” wejdzie do Gdyni. Jednostka zacumuje w Porcie Handlowym przy Nabrzeżu Francuskim. To rutynowa wizyta związana z zakończeniem manewrów „Northern Coast 2015”.

Fregata zwalczania okrętów podwodnych Latouche-Treville do Portu w Gdyni wejdzie około godziny 9. Francuscy marynarze spędzą w Gdyni trzy dni. Bezpośrednio po zacumowaniu delegacja okrętu spotka się dowódcą 3. Flotylli Okrętów kontradmirałem Mirosławem Mordelem.

W sobotę, w godzinach 13-14:45, na stadionie Gdyńskiego Centrum Sportu, rozegrany zostanie międzynarodowy mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami francuskiej jednostki Latouche-Treville i 3. Flotylli Okrętów. 

Kontakty z Francją zainicjowano już w maju 1990 roku. Oficjalną umową było podpisane 15 czerwca 1992 roku: „Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Republiki Francuskiej w sprawie ustanowienia współpracy w dziedzinie obronności.” Na szczeblu operacyjnym polsko-francuska współpraca, została zainaugurowana w 1994 r. i realizowała się głównie w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Współpraca związków taktycznych obu marynarek wojennych zapoczątkowana została podpisaniem umowy w dniu 11 października 1995 r. Miała ona na celu przygotowanie sił morskich obydwu państw do realizowania operacji przywracania pokoju w ramach sił ONZ oraz tworzonych Sił Szybkiego Reagowania Unii Zachodnioeuropejskiej. Wspólne przedsięwzięcia, realizowane także z innymi państwami europejskimi, przewidywały wykonywanie podstawowych zadań sił pokojowych, takich jak: akcje blokadowe, ratownictwo morskie, dwustronne ćwiczenia wojskowe, współpraca w zakresie szkolenia personelu wojskowego oraz wymiana oficerów.

rel (3FO) 

1 1 1 1