Rybołówstwo

Przewlekłość w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz urzędy marszałkowskie i nierównomierne wykorzystanie limitów w poszczególnych działaniach. To dwa najważniejsze problemy, które kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wskazali podczas analizy wykorzystania unijnych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020.

Zdaniem kontrolerów tylko dzięki skutecznemu monitoringowi wydatków udało się zapobiec utracie części dofinansowania.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Polsce przyznano 531 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) dało kwotę ponad 2,8 mld zł. To czwarta co do kolejności największa pula środków na ten cel w UE ( większe pieniądze na ten cel otrzymała tylko Hiszpania, Francja i Włosi). Program jest realizowany w ramach sześciu priorytetów oraz pomocy technicznej.

Wykorzystanie środków finansowych Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 w połowie 2019 r. na podstawie: złożonych wniosków o dofinansowanie wyniosło 76,5 proc. (czyli 2 mld 174 mln zł z limitu wynoszącego blisko 2 mld 850 mln zł.), zawartych umów o dofinansowanie - 51,6 proc., dokonanych płatności - 29,5 proc. NIK nie stwierdziła zagrożenia niewykorzystania środków do 2023 r., czyli zakończenia rozliczenia Programu - czytamy w raporcie końcowym w kontroli.

Jak czytamy w raporcie jednym z największych problemów było nierównomierne wykorzystywanie środków finansowych w poszczególnych priorytetach.

Niskie lub zerowe wykorzystanie środków stwierdzono w przypadku 18 spośród 41 działań Programu (wykorzystanie środków poniżej 50 proc. limitu stwierdzono w przypadku 13 działań, a w ramach pięciu działań nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie).

Na szczęście funkcjonujący w ramach programu monitoring przyczynił się do odpowiednio wczesnego zidentyfikowania zagrożenia i podjęcia działań naprawczych. W 2019 r. wykonanie zasady n+3 obciążone było ryzykiem, gdyż do sierpnia tego roku wydatkowano tylko 45,9 proc. limitu środków finansowych. Jednakże usprawniono obsługę wniosków o dofinansowanie, a także przyspieszono składanie wniosków o płatność przez beneficjentów - dzięki temu zawarto 221 aneksów do umów dotyczących zmian harmonogramów wydatków.

Kolejnym poważnym problemem dotyczącym wykorzystania funduszy była przewlekłość w przyjmowaniu i rozliczaniu wniosków.

NIK ustaliła, że wszystkie kontrolowane oddziały regionalne ARiMR i urzędy marszałkowskie przewlekle rozpatrywały wnioski o dofinansowanie. Na 4344 wnioski o dofinansowanie złożone w ramach Programu (bez uwzględnienia działania 1.10 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej) 57 proc. wniosków (tj. 1864) zostało rozpatrzonych z naruszeniem sześciomiesięcznego terminu. Maksymalny czas rozpatrywania wniosku wyniósł aż 743 dni. Zdaniem NIK, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie w pełni skutecznie sprawował nadzór nad terminowością rozpatrywania wniosków o dofinansowanie - piszą w podsumowaniu kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. - Przyczyną przewlekłego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie była kumulacja wniosków, a także problemy kadrowe w trzech z czterech skontrolowanych oddziałach regionalnych ARiMR. Inną przyczyną była niska jakość dokumentacji składanej przez wnioskodawców. Wnioski składane były bez kompletu załączników, zawierały błędy i niespójności. Powodowało to konieczność, niekiedy wielokrotnego, wzywania wnioskodawców do uzupełnienia braków i złożenia dodatkowych wyjaśnień. Stwierdzono przypadek pięciokrotnego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji. Okres od wysłania pierwszego wezwania do usunięcia braków przez wnioskodawcę średnio trwał 128 dni, najdłużej aż 374 dni.

NIK zwraca uwagę na znaczący odsetek wniosków odrzuconych i wycofanych. Na koniec czerwca 2019 r. było to blisko 1200 wniosków na łączną kwotę pół miliarda złotych, co stanowiło ponad 14 proc. wszystkich złożonych wniosków i 18 proc. kwot objętych tymi wnioskami. Przyczynami odrzucenia wniosków były głównie: niespełnienie warunków przyznania pomocy oraz nieuzupełnienie dokumentów przez wnioskodawców pomimo wezwań (wycofanie wniosku następowało często w związku z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji). Rozpatrywanie wniosków, które następnie odrzucono oraz wycofano, generowało znaczny nakład pracy i miało wpływ na sprawność obsługi Programu.

Wnioski

W związku z wynikami kontroli i wdrażaniem do 2023 r. Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz wobec perspektywy programowo-finansowej UE na lata 2021-2027, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje:

Do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o

- wzmocnienie nadzoru nad instytucjami pośredniczącymi w zakresie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w terminie określonym w ustawie o EFMR w celu zapewnienia efektywności wdrażania środków Programu;
- podjęcie działań na rzecz zwiększenia wydatkowania środków o niskim stopniu wykorzystania limitu w ramach działań PO RYBY 2014-2020, z uwzględnieniem Priorytetu 6;
- przeprowadzenie, z udziałem instytucji pośredniczących, skutecznych działań informacyjno-promocyjnych w celu poprawy jakości dokumentacji składanej przez beneficjentów Programu.

Do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o

- podjęcie działań na rzecz usprawnienia wdrażania działań PO RYBY 2014-2020, w tym wzmocnienia nadzoru w celu terminowego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie. Ma to być możliwe przez utrzymanie potencjału pracowników specjalizujących się w obsłudze PO RYBY 2014-2020 z uwzględnieniem systemu szkoleń dla zapewnienia ich zastępowalności oraz zintensyfikowanie szkoleń z udziałem podmiotów świadczących usługi doradcze dla beneficjentów Programu w celu zminimalizowania niepoprawnie składanych wniosków o dofinansowanie.

Tekst i fot.: Hubert Bierndgarski

 
+46 Skontrolować departament
Dlaczego rozporządzenie covid idzie po grudzie. Kto i jak prowadzi procedurę nad dokumentami.!!!!
10 lipiec 2020 : 08:33 Nikos | Zgłoś
-16 Cierpliwości
Skoro Minister napisał, że będzie to będzie.
10 lipiec 2020 : 12:49 info | Zgłoś
+11 A
komu to napisał ? Tobie wysłał prywatnego smsa ?
Taka jest właśnie komunikacja ministerstwa i departamentu z rybakami. Mają wszystkich i wszystko w d..pie.
10 lipiec 2020 : 13:07 Włóczykij | Zgłoś
-6 Tak kiju
Minister pismem z dnia 2.06.2020 r. poinformował wszystkie związki, że trwają prace nad zmianą rozporządzenia co ma na celu wypłatę środków finansowych za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej o 1.02.2020 r. Jeśli nie wierzysz kiju to popytaj.
10 lipiec 2020 : 21:12 info | Zgłoś
+1 Aha
czyli prace tewają, super czyli nic nowego. Tak można ciągnąć do końca roku.
10 lipiec 2020 : 21:46 Włóczykij | Zgłoś
+20 Wrona skasuje Kaczyńskiegp
Takie wrony we wszystkich ministerstwach Pisu niedługo wydymają nie tylko rybaków ale samego Jarka Kaczyńskiego, nawet legendarny Banaś to zauważył, jedyne dziś wyjście to emerytura tego zmęczonego "Kasjera"
10 lipiec 2020 : 13:27 Do 8 m | Zgłoś
+13 Skontrolujcie zespół
Macie swój zespół to sprawdź jeden z drugim co robi zespół w tej sprawie a nie departament . Pamiętacie jak jeździli po portach i mówili że będzie inaczej a teraz cisza. To jest sprawa dla zespołu ale jak widać trener dał nie takie powołania. Ten zespół nas chyba pogrzebie.
10 lipiec 2020 : 16:24 Jurek wróć | Zgłoś
+4 Jedyny normalny w tym zespole to Artur Jończyk
reszta to pachołki na sznurku łysego
10 lipiec 2020 : 17:41 Jurek wracaj! | Zgłoś
+9 Podpowiedz
Podpowiedz kolego bo może czegoś nie wiemy co ten wasz kolega Jonczyk zrobił takiego normalnego dla rybaków w tym zespole bo u nas nikt nie wie nic o jego działaniach.
10 lipiec 2020 : 19:53 Hela | Zgłoś
+9 Jończyk nie jest w mafii rybnej tak jak Ksiądz ze zrzeszenia czy babcia wolińska
i to już wystarczy na początek
10 lipiec 2020 : 20:51 Dar111 | Zgłoś
+3 Przypomnij
Kto to jest jończyk ? Bo nie kumam.
10 lipiec 2020 : 21:05 Żabka | Zgłoś
-8 Zapraszamy
Przyjedź do Wolina na zebranie rybaków z Zalewu szczecińskiego i morza jest ponad 100 chłopa i powiec to cwaniaku sprzed komputera
10 lipiec 2020 : 22:08 Dorsz100 | Zgłoś
+17 Tacy rybacy zalewowi
że ani dorsza ani sztormu na oczy nie widzieli
11 lipiec 2020 : 05:59 Mystery | Zgłoś
-7 MYSTER
Masz racje ze zalewowi ani dorsza ani sztormu na oczy nie widzieli to dlaczego gina rybacy nie tylko na morzu na zalewie tez
11 lipiec 2020 : 14:15 DZYGIT | Zgłoś
+7 Trzeba
mieć szacunek do wody, bo to potężny żywioł.
11 lipiec 2020 : 14:16 Włóczykij | Zgłoś
+3 WIEKSZOSC
Wiekszosc czlonkow WSR to rybacy morscy od Sw--do Niechorza i to jak mozna dbac o interesy rybakow morskich pomijajac reszte nie realne bo interes zawsze bedzie dotyczyl wszystkich a nie wtbranych
11 lipiec 2020 : 14:44 DZYGIT | Zgłoś
-13 Spadaj
Od zalewowcow wara. Nasza prezes przynajmniej o nas dba a wy co biedaczki. A może napiszesz co ten wasz przedstawiciel reprezentuje. Pływa, zatrudnia jakiś ludzi, zna się na przepisach ? A może tylko chodzi mu o kasę za stanie i nic nie robienie? Dlatego zamknijcie te buźki bo Pani prezes do pięt nie dorastacie co niektórzy i pod względem wykształcenia i pod względem znajomości tematu rybołówstwa
11 lipiec 2020 : 06:56 Rybak11 | Zgłoś
+9 A wy
cwaniaczki za co macie kasę ??? Za pływanie na dorsza czy za stanie ???
11 lipiec 2020 : 07:20 Mystery | Zgłoś
+14 Wasza perezes ma w dupie rybaków morskich, dobrze powiedziałeś
i dlatego niedługo poleci.
11 lipiec 2020 : 08:34 Kol | Zgłoś
+18 Już ci mówię co reprezentuje
Artur reprezentuje około 400 armatorów morskich łodzi rybackich. Masz jeszcze jakieś pytania ?
A wyzywanie kogoś od biedaczków świadczy tylko o chamstwie zalewowców ( nie wszystkich). To że nie widzieliście na oczy dorsza a de facto bierzecie za niego odszkodowania - to jedno. Drugie, to że kosicie węgorza na zalewie na potęgę. I trzecie -100 chłopa za pośrednictwem Palusińskiej chce rządzić całym rybołówstwem. WASZE NIEDOCZEKANIE !
11 lipiec 2020 : 08:48 Włóczykij | Zgłoś
+2 Klony też czy nie ?
Czy wśród tych około 400 armatorów morskich łodzi rybackich są też armatorzy tzw. klonów ?
11 lipiec 2020 : 11:52 ??? | Zgłoś
-7 Włóczykij
Czy to morscy a tym bardziej zalewowi na pewno wiesz o tym dobrze ze nikt nie dostal zadnego odszkodowania za dorsza i nie myl rzadzenia z dbaniemo swoich czlonkow jestes sfrustrowany bo czlonkowie WSR sa informowani na biezaco i wiedza prawie wszystko co sie dzieje albo co sie bedzie dzialo w ryboostwie Wasi prezesi za zadko organizuja spotkania z rybakami lista otwarta chcesz wiedziec wszystko i brac udzial w rzadzenie zapisz sie do WSR
11 lipiec 2020 : 14:33 DZYGIT | Zgłoś
+6 Oddaj
dziecku komputer kretynie. Przestań się błaźnić ,
11 lipiec 2020 : 18:27 O | Zgłoś
+2 400 wspanialych
Sufit Ci na głowę spadł. Skąd tyłu chłopa. Sami w to nie wierzycie co wypisujecie. Z tego co wiem już wielu fanów straciliscie.
11 lipiec 2020 : 14:28 Rybak11 | Zgłoś
+22 ?????
Zapytam .....
KIEDY JAKIES PODPISYWANIE UMÓW?????
Mam juz nóz na gardle,zona chora i wydane ostatnie zaskórniaki :(
Powiedzcie prosze jesli wiecie
Juz chyba czas szukac wspólnika bądz sprzedac krype
Jak zyc w tym Panstwie jak robia z ludzi baranów
12 lipiec 2020 : 07:56 Normalny bezrobotny | Zgłoś
+11 Naprawdę Ci współczuję
ale takie pytania to do: Palusińskiej, Wrony i Gróbarczyka.
12 lipiec 2020 : 11:00 Włóczykij | Zgłoś
-2 Wiem wiem!
Skoro był przepis że idzie zrobić lodz typu 'klona ' to ludzie korzystali. Jak Tobie daje Unia kasę to nie bierzesz ? Zajmij się kur*A swoją skorupą A nie patrz jaką kto ma jednostke . Ma licencję i specjalne to niech targa kasę jak każdy . Osobiście znam ludzi co mają klony i wychodzą w morze więcej niż łodzie co mają dorsza , chodzą cały rok , płacą zusy i utrzymuja rodziny. ? Więc z czym Ty masz problem? Żona Cię Bije czy jak?
12 lipiec 2020 : 12:38 Szkoda gadać | Zgłoś
-2 WSZYSTKIE
KLONY - PUŚCIĆ Z DYMEM
12 lipiec 2020 : 13:00 Mystery | Zgłoś
+4 Ciebie Wy***** w kosmos jak najszyciej
!!!!
12 lipiec 2020 : 13:30 Mystery | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter