Rybołówstwo

W dniach 14-15 października br., w Luksemburgu, odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Polskiej delegacji przewodniczyła Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

Dyskusja podczas pierwszego dnia posiedzenia dotyczyła uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2020. Jej celem było osiągnięcie porozumienia, co do wysokości kwot połowowych stad ryb eksploatowanych komercyjnie na obszarze Morza Bałtyckiego. Zwrócono uwagę na potrzebę stosowania holistycznego podejścia do kwestii pogarszających się warunków środowiskowych na tym akwenie, mających wpływ na spadek liczebności stad ryb w Morzu Bałtyckim. Jednocześnie delegacje państw podkreśliły potrzebę wypracowania rozwiązań pozwalających na odpowiednie wsparcie finansowe sektora rybackiego UE, które uwzględniać będą negatywne skutki społeczno-gospodarcze, spowodowane przez ustalenie kwot połowowych na poziomach niższych niż w latach poprzednich. Komisja Europejska, w tym zakresie, zobowiązała się do znalezienia rozwiązań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków.

Pozostałe tematy, które zostały omówione podczas forum Rady UE dotyczyły: umowy pomiędzy Unią Europejską a Norwegią, w kontekście wymiany poglądów i przyjęcia perspektywy połowów na rok 2020. Drugą kwestią było wysłuchanie przez delegację Polską wymiany poglądów Państw członkowskich w odniesieniu do komisji ICCAT - Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego.

Rada AGRIFISH uzgodniła uzupełnienie częściowego podejścia ogólnego w sprawie wniosku dotyczącego kontynuacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego po 2020 r.

rel (MGMiŻŚ)

Komentarze   

+1 KWOTY POŁOWOWE
Pomimo braku właściwego opisania wnioskuję, że podana powyżej "Wysokość kwot połowowych na 2020 r" dotyczy Polski. Aby wiadomość ta miała wartość koniecznym jest, aby załączono podobne tabele dla pozostałych państw bałtyckich, szczególnie Danii i Szwecji.
Bez informacji na ten temat trudno ocenić intencje EU w stosunku do polskich rybaków., jak również skuteczność działania polskich przedstawicieli w odpowiednich organach EU (AGRIFISH).
Jedynie potwierdzenie, że pozostali uczestnicy procesów połowowych na Bałtyku są traktowani w ten sam sposób, i że innych dotyczą takie same ograniczenia może być dowodem na to, że celem działań jest ochrona ekosystemu Bałtyku a nacisk ze strony EU ma zjednoczyć wysiłki wszystkich państw nadbrzeżnych.
18 październik 2019 : 09:36 Andrzej46 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 bbbbb
to jest kwota dla wszystkich panstw baltyckich
18 październik 2019 : 11:23 aaaaa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1