Rybołówstwo

Przez dekadę pracy w Parlamencie Europejskim, Poseł zrealizował wiele ciekawych projektów legislacyjnych. Może pochwalić się wieloma osiągnięciami, nie tylko dla Pomorza. Praca Europosła składa się z pracy w komisjach na rzecz obywateli całej Unii Europejskiej oraz realizowania projektów promujących Polskę i Pomorze w Brukseli, a także na działaniu na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o Unii Europejskiej w regionie.

Jarosław Wałęsa pracuje w Parlamencie Europejskim od 10 lat i obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Rybołówstwa. Jego praca została doceniona przez niezależny portal VoteWatch Europe, uznając go za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych Posłów w Parlamencie Europejskim. Największym wyzwaniem i jednocześnie osiągnieciem dla Posła jest praca w komisji Rybołówstwa. Jarosław Wałęsa jest jedynym Posłem z Pomorza, pracującym w tej Komisji. Dzięki temu został sprawozdawcą propozycji Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia ram dla wielogatunkowego planu zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota. Jego celem było umożliwienie bardziej efektywnego, niż do tej pory zarządzania tymi zasobami w Morzu Bałtyckim.

Raport został przyjęty większością 480 głosów przy 587 głosujących posłach. Był to pierwszy tego typu plan, w ramach nowej polityki rybołówstwa UE, który zapewnił zrównoważoną eksploatację stad oraz stabilność wielkości uprawnień do połowów dla rybaków. Plan gwarantuje, że działalność połowowa na Bałtyku jest prowadzona w zrównoważony, rozsądny i ekonomicznie opłacalny sposób, który nie tworzy niepotrzebnych obciążeń dla środowiska.

Innym bardzo ważnym sprawozdaniem, nad którym aktualnie pracuje Parlament Europejski jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2021–2027. W piątek, 29 marca, z inicjatywy Jarosława Wałęsy odbyło się spotkanie w tej sprawie w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Na zaproszenie Posła Wałęsy do Gdyni przyjechał Poseł Gabriel Mato (EPL, Hiszpania), sprawozdawca oraz główny negocjator tego istotnego, z punktu widzenia polskiego rybołówstwa, sprawozdania. Podczas spotkania środowisko rybackie miało możliwość uzyskania informacji z pierwszej ręki oraz zadania pytań czy tez zwrócenia uwagi Posłowi Mato na to, o co, w przekonaniu polskiego przemysłu, warto walczyć podczas dalszych negocjacji.

Nowy fundusz, w wysokości 7,739 mld euro, będzie wspierać inwestycje w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy załogi, w ramach limitów ustalonych dla każdego państwa członkowskiego i bez narażania równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Parlament zgodził się na ułatwienie dostępu do instrumentów kredytowych, ubezpieczeniowych i finansowych statkom, które poławiają w zrównoważony sposób, niezależnie od ich długości. Ponadto będą pieniądze na wymianę lub modernizację silnika statków rybackich, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia mocy napędu. Modernizacja statków jest bardzo ważna, ponieważ średni wiek floty UE wynosi 22 lata. Pamiętajmy, że nie chodzi tutaj o zwiększenie zdolności połowowej, ale o poprawę warunków i bezpieczeństwo pracy na statkach. Środki będą mogły być też przeznaczone na rekompensaty za trwałe zaprzestanie działalności, w przypadkach gdy konieczna jest ważna restrukturyzacja floty, a także w przypadku tymczasowego zaprzestania, które odegrało zasadniczą rolę w poprawie stanu zasobów, ponieważ umożliwia ustanowienie sezonów zamkniętych. W tym wypadku również rybacy będą mogli otrzymać rekompensatę za utratę dochodów, a nie tylko właściciel statku rybackiego. Nowy Fundusz będzie miał prostszą i bardziej elastyczną architekturę, która umożliwi państwom członkowskim i przemysłowi wykorzystanie funduszy zgodnie z ich potrzebami. Głosowanie plenarne Parlamentu w kwietniu, powinno ugruntować stanowisko Parlamentu co ułatwi płynne przejście do następnego okresu budżetowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2021 r.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli już dwa razy odbyły się seminaria pod tytułem „Usuwanie sieci - widm z Bałtyku”. Ich organizatorem był poseł Jarosław Wałęsa przy współpracy z WWF Polska. Założeniem spotkań było przedstawienie wyników i ocena prowadzonych akcji, których celem było usuwanie sieci zagubionych przez rybaków w Morzu Bałtyckim. Projekt jest dobrym przykładem na to, że współpraca organizacji pozarządowych - w tym wypadku WWF Polska - z rybakami może przyczynić się do poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego. Dzięki współpracy rybaków i organizacji pozarządowych nie tylko udało się oczyścić Morze Bałtyckie z zagubionych sieci, ale też zapewniono pracę rybakom w sezonie zamkniętym na połowy. Problem sieci-widm nie dotyczy tylko polskich wód Bałtyku. Występuje on wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność rybacka. Stąd pomysł, aby zorganizować spotkania w Parlamencie Europejskim i spróbować rozpropagować tą pozytywną inicjatywę szerzej.

Więcej informacji na temat aktywności Posła Jarosława Wałęsy w Parlamencie Europejskim na stronie:
europarl.europa.eu/Jarosław_Walensa  

oraz na stronie jaroslawwalesa.pl

1 1 1 1

Newsletter