Rybołówstwo

Projekt nowelizacji ustawy o rybołówstwie morskim posłowie skierowali w środę ponownie do komisji gospodarki morskiej. Poprawki zaproponował klub poselski PiS.

"Projekt ma na celu ujednolicenie sposobu prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących zadania z zakresu rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego poprzez ustanowienie jednego organu, powołanego do kontroli przestrzegania tych przepisów i o organizacji rynku rybnego w Polsce" – powiedział poseł sprawozdawca Krzysztof Zaremba (PiS). Poinformował, że komisja gospodarki morskiej na posiedzeniu 22 października zmieniła tytuł ustawy oraz przyjęła poprawki redakcyjne i legislacyjne.

Główną zmianą w ustawie z 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim jest utworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Obecnie działają trzy inspektoraty okręgowe: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także czternaście oddziałów terenowych.

Nowy organ ma być odpowiedzialny za zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz organizacją rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Projekt zmiany ustawy przewiduje też zmiany "o charakterze porządkującym" w przepisach dotyczących rejestru statków rybackich.

Nowelizacja zakłada też możliwość wymiany przyznanej indywidualnej kwoty połowowej na inną indywidualną kwotę połowową innego armatora statku rybackiego i umożliwienie przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy statkami tego samego armatora, który jest jednocześnie ich właścicielem.

Poprawki do ustawy zgłosił klub poselski Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza z nich zakłada "umożliwienie dokonania w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego niezbędnych zmian kadrowych" przy jednoczesnym zapewnieniu odpraw dla pracowników, których stosunek pracy wygaśnie "na poziomie wyższym niż odprawy przewidziane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników".

"Poprawka jest szczególnie istotna w kontekście pracowników administracyjnych, których zakres wykonywania zadań w trzech okręgowych inspektoratach rybołówstwa morskiego był podobny" – powiedziała, przedstawiając stanowisko klubu PiS posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Druga poprawka ma natomiast doprecyzować sytuacje, w których indywidualna kwota połowowa będzie mogła być uznana za wykorzystaną. "Zaproponowane rozwiązanie tworzy stan prawny, zgodnie z którym kwota połowowa będzie mogła zostać uznana za wykorzystaną po jej faktycznym odłowieniu" – wyjaśniła Arciszewska-Mielewczyk.

Proponowana trzecia poprawka ma stworzyć możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych między statkami rybackimi tego samego armatora, który jest jednocześnie ich właścicielem, jednak bez konieczności spełnienia warunku posiadania statusu armatora przez 24 kolejne miesiące, co ma pozwolić na "optymalizację działalności połowowej".

Czwarta poprawka – wyjaśniła posłanka PiS - dostosowuje przepisy do wytycznych Komisji Unii Europejskiej, piąta natomiast ma dostosować terminy wskazane w projektowanym przepisie do obecnego etapu legislacyjnego.

autorka: Elżbieta Bielecka

-2 Spotkanie rybaków i Komitetu Kryzysowego w Jastarni
13 Listopada 2018 r. (Wtorek )godz.11 w Jastarni,
Ogólnopolski Komitet Kryzysowy organizuje spotkanie dla rybaków I przedstawicieli Komitetu Kryzysowego w
sprawie postepującej zagłady rybołówstwa i bankructwa rybaków łodziowych na Bałtyku a także zorganizowanie
protestu i logistycznego przygotowania wyjazdu do Warszawy.

Wszystkie grupy rybaków łodziowych zapraszamy do Jastarni.
Port Marina
08 listopad 2018 : 12:06 Rybak łodziowy | Zgłoś
+1 Kto?
A kto to organizuje? To samo towarzystwo które organizowało protest pod Mirem czy jakiś inny, konkurencyjny sztab kryzysowy?
08 listopad 2018 : 13:27 Tolkmicki | Zgłoś
-1 Rybacy łodziowi
Tylko rybacy łodziowi, bo to chodzi o rybołówstwo przybrzeżne
08 listopad 2018 : 15:21 Hel | Zgłoś
+1 katastrofa
Tzn, że katastrofa Bałtyku objęła tylko strefę przybrzeżną czy chodzi o to żeby odszkodowanie dostali tylko przybrzeżni?
08 listopad 2018 : 19:23 oho | Zgłoś
0 odpowiedziałeś
Sam sobie odpowiedziałeś....
08 listopad 2018 : 20:56 UST_ | Zgłoś
0 Spotkanie rybaków I Komitetu Kryzysowego w Jastarni
Tylko rybacy łodziowi bez wędkarstwa
08 listopad 2018 : 15:26 Hel | Zgłoś
0 Zainteresowany
Walczmy bo to ostatnie możliwości aby uratować
nasze rzemiosło
08 listopad 2018 : 12:38 Hel | Zgłoś
+3 poprawka
poprawka o wykorzystaniu kwot poprzez odlowienie a nie poprzez przekazanie wyeliminuje sporą część towarzystwa
08 listopad 2018 : 13:04 obserwator | Zgłoś
+2 Ustawa
Ustawa wchodzi z dniem ogłoszenia i znosi zapisy poprzedniej ustawy a więc zostaje przywrócona możliwość wymiany kwot połowowych między armatorami. Ruch mądrego człowieka.
08 listopad 2018 : 16:35 Ryb net | Zgłoś
+1 pamietaj wymiany kwot nie przekazania kwoty ..
pamietaj wymiany kwot nie przekazania kwoty ..
08 listopad 2018 : 17:33 xxl | Zgłoś
+3 Najważniejsze za nami
Nie będzie odbierania niewykorzystanych kwot od nowego roku, i to się liczy.
08 listopad 2018 : 22:12 Leb | Zgłoś
0 Do roboty !!!!!!
Jak ratować? Miało tylko wygrać PIS i miała być kraina mlekiem i miodem płynąca. Co unijna kasa przebalowana i strach zajrzał w dupy?
08 listopad 2018 : 18:43 ... | Zgłoś
+2 Rybactwo łodziowi
Rozmowa z Ministrem Rybołówstwa i pełna konfrontacja z nim może dużo zmienić
Członkowie grupy doradczej do wymiany, działają na szkodę rybaków przybrzeżnych.
08 listopad 2018 : 18:54 Gollan | Zgłoś
+8 Życzę sukcesów
Życzę sukcesów w próbie dotarcia do ucha Gróbarczyka. Obsiadła go taka banda fałszywych doradców, że trudno do niego docierają wszelkie mądre głosy rozsądku.
09 listopad 2018 : 07:01 UST_ | Zgłoś
-1 Dobra zmiana?
[link usunięty]

Jedną z mądrzejszych osób w MIRze, świetnie rozumiejącą rybaków i z nimi współpracującą (i wielokrotnie przez rybaków chwaloną), zamieniono na bliżej nie znaną Panią Chemik. Dlaczego? Po co? Co to zmieni w polskim rybactwie? Dobra zmiana? Panie Ministrze, to pytania do Pana.
08 listopad 2018 : 18:59 .DR. | Zgłoś
+3 ITQ
Trzecią poprawką PiS wprowadza w polskim rybołówstwie ITQ. Czym to się skończy widać na podstawie innych krajów zachodnich - koncentracja kwoty połowowej w rękach wielkiego kapitału i faktyczna likwidacja tradycyjnego rybołówstwa.
Po prostu: 'kupujesz jednostkę - kupujesz limit', a jednostkę i załogę odstawiasz.
Czy tak ma wyglądać wspieranie małoskalowego, tradycyjnego, rodzinnego rybołówstwa w wykonaniu ministra Gróbarczyka?
Sam fakt umożliwienia armatorom posiadającym kilka(naście) jednostek przekazywania kwoty pomiędzy nimi jest niesprawiedliwy gdyż faworyzuje ich tym samym utrudniając konkurencję armatorom małoskalowym. Nie powinno być takiej możliwości.
08 listopad 2018 : 20:54 Rybak_Michał | Zgłoś
0 ITQ jest zbywalne i sprzedawalne
Tutaj nie ma takiej możliwości
08 listopad 2018 : 22:14 Lolek. | Zgłoś
-1 Ustawa jet teoretyczna, bo nie ma ryb
Na Bałtyku nie ma ryb i jeszcze długo nie będzie a zatem ustawa jest teoretyczna w tym zakresie, dobrze że zniosła bardzo groźną możliwość odbierania niewykorzystywanych kwot połowowych co byłoby katastrofą dla małego rybołówstwa.
09 listopad 2018 : 08:55 Imię Róży | Zgłoś
-4 Nie ma ryb?
Nie ma ryb? A polska flota rybacka ma rekordowe połowy i wszysko wskazuje na to, że w 2018 padnie historyczny rekord dla Bałtyku.
Oficjalne dane Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (przygotowane przez Centrum Monitorowania Rybołówstwa - komórkę tego Ministerstwa), wszystko opisane w najnowszych Wiadomościach Rybackich:
"Polskie połowy ryb na Bałtyku w I półroczu 2018 r wyniosły 112 tys ton i były o 20% większe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Do wzrostu przycznyniły się przede wszystkim większe połowy ryb pelagicznych (głównie śledzi). Znacząco wzrosły również połowy storni o 32% (...) można prognozować, że połowy w całym 2018 r mogą osiągnąć rekordową wielkość 160 tys ton."
Rzeczywistość jest inna, czy Ministerstwo Pana M. Gróbarczyka się myli?
09 listopad 2018 : 09:27 Kutrowy | Zgłoś
-4 Naukowcy potwierdzają katastrofę zasobów ryb na Bałtyku
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/39748-stan-zasobow-ryb-w-baltyku-prognozy-i-zarzadzanie-na-2019-rok
09 listopad 2018 : 09:38 Skleroza zabija | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3589 4.4469
EUR 4.6016 4.6946
CHF 4.4852 4.5758
GBP 5.4425 5.5525

Newsletter