Rybołówstwo

Sekretarza stanu Kazimierza Plocke 17 lutego br. spotkał się z komisarzem ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. Omówiono kluczowe zagadnienia z punktu widzenia przyszłości polskiego rybołówstwa.

W odniesieniu do zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) sekretarz stanu Kazimierz Plocke podkreślił, że jednym z działań, które Polska chce realizować będzie dostosowanie nakładu połowowego do zasobów ryb. W obecnych warunkach ocena stanu stad, m. in. z uwagi na znaczną niestabilność doradztwa naukowego, jest utrudniona. W związku z tym dane biologiczne nie powinny odgrywać kluczowej roli w ocenie przydatności tego instrumentu wsparcia w państwach członkowskich. Zdaniem sekretarza stanu konieczne jest również wzięcie pod uwagę warunków społeczno-ekonomicznych prowadzenia rybołówstwa. Komisarz wyraził przekonanie, że przy wyborze tego działania należy odpowiednio uwzględnić zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczno–ekonomiczne.

Przy omawianiu zagadnień związanych z wieloletnim planem zarządzania zasobami dorsza, śledzia i szprota, komisarz Karmenu Vella podziękował za zaangażowanie Polski w prace nad ww. planem, a także wyraził nadzieję na wsparcie strony polskiej przy wdrażaniu planu po objęciu prezydencji w BaltFish.

Kolejną ważną kwestią poruszoną na spotkaniu był wzrost populacji kormorana oraz wynikające z tego problemy środowiska rybactwa śródlądowego. Komisarz wyraził zainteresowanie problemem oraz poprosił o przesłanie wszelkich opracowań i ekspertyz na ten temat, posiadanych przez polską stronę.

W trakcie spotkania sekretarz stanu Kazimierz Plocke poruszył temat ograniczenia możliwości prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim przez statki o długości powyżej 40 m. Podkreślił, iż stan środowiska Morza Bałtyckiego oraz zła sytuacja dorsza, zdaniem części środowiska rybackiego wymaga wprowadzenia ograniczeń w wielkości statków uprawnionych do połowów ryb pelagicznych na Morzu Bałtyckim. Komisarz zasugerował, że dyskusja w tej sprawie powinna odbyć się na forum BaltFish, gdzie omawiane są szczegółowe środki techniczne stosowane w rybołówstwie na Morzu Bałtyckim.

Ponadto, w trakcie spotkania komisarz Vella poinformował, że KE wyklucza możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania pławnic w wodach UE. Dyskusja w sprawie będzie się jeszcze toczyć w Parlamencie Europejskim, gdzie omawiany będzie raport, dotyczący wprowadzenia regulacji związanych z używaniem pławnic, a nie całkowitym zakazaniem ich używania.

Na zakończenie spotkania sekretarz stanu Kazimierz Plocke zaprosił Komisarza Karmenu Vella do złożenia wizyty w Polsce, podczas której zaprezentowane zostaną efekty wdrażania funduszy europejskich w sektorze rybołówstwa.

Ministerstwo Rolnictwa

+4 komu przeszkadzaja plawnice?
znowu kazik ma za soba silne lobby ciekawe co dalej plawnice i siatki stawne priorytetem!!!
25 luty 2015 : 19:36 wonton | Zgłoś
+3 Kasa za ochronę dorsza
[link usunięty]
26 luty 2015 : 15:37 Romana | Zgłoś
+4 Rybacy, koniec baiadolenia.
Jest rok wyborczy, a wy biadolicie i narzekacie. od dziś koniec narzekania ma być tylko dobrze.
27 luty 2015 : 06:33 biadolący | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter