Rybołówstwo
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swój wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2012. W oparciu o opinie naukowe Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) zarówno stada dorsza bałtyckiego, jak również dwóch stad śledzia (zachodniego stada śledzia i stada śledzia w Zatoce Botnickiej). Za konieczne uznano ograniczenie uprawnień do połowów pozostałych stad, w szczególności łososia, ze względu na niską liczebność tych stad. Komisja proponuje również ograniczenie liczby dni przebywania przez statki rybackie na morzu do poziomów określonych w ubiegłym roku. Ogólnym celem proponowanych zmian jest uczynienie rybołówstwa na Morzu Bałtyckim działalnością zrównoważoną pod względem środowiskowym i gospodarczym poprzez zastosowanie się do zaleceń naukowców.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Niniejszy wniosek ma na celu zachowanie stanu zasobów ryb w Morzu Bałtyckim dla dobra obecnego pokolenia oraz przyszłych generacji.
Staramy się odpowiedzialnie gospodarować tymi zasobami zgodnie z zasadami naszej reformy. Osiągnięcie zakładanego wskaźnika maksymalnych podtrzymywalnych połowów przyczyni się nie tylko do poprawy stanu zasobów ryb, ale również pozwoli osiągać większe dochody oraz tworzyć nowe miejsce pracy w sektorze gospodarki rybnej.”

Podstawą dla wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Obecny wniosek był konsultowany z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSRAC) w oparciu o dokument konsultacyjny Komisji z maja br. (
IP/11/638).

Obecny wniosek będzie przedmiotem dyskusji między ministrami z państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

Kontekst
Dorsz

Komisja proponuje zwiększyć o 15% (do 67 850 ton) całkowite dopuszczalne połowy wschodniego stada dorsza bałtyckiego oraz o 13% (do 21 300 ton) całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego. Zwiększenie połowów tych stad jest możliwe dzięki długofalowemu planowi gospodarowania zasobami dorsza obowiązującemu od 2008 r., który pozwolił na ograniczenie natężenia połowów do zrównoważonego poziomu oraz zapewnił odpowiedni czas na odbudowę liczebności stad.

Śledź

Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów zachodniego stada śledzia o niemal jedną trzecią (do 20 900 ton) oraz nieznaczne zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów stada śledzia w Zatoce Botnickiej (o 2% do 106 000 ton). Z drugiej strony, nie nastąpiła jeszcze wystarczająca odbudowa stanu centralnego stada śledzia oraz stada śledzia w Zatoce Ryskiej. Dlatego też Komisja proponuje ograniczyć całkowite dopuszczalne połowy tych stad o odpowiednio 33% i 21%.

Łosoś

W celu odbudowy populacji łososia do zrównoważonego poziomu Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów w basenie głównym o niemal 80% oraz o niemal 30% w odniesieniu do stada tego gatunku w Zatoce Fińskiej. Wnioskowane ograniczenie jest zgodne z otrzymaną opinią naukową. Należy mieć nadzieję, że plan gospodarowania zasobami łososia bałtyckiego, przedstawiony przez Komisję w dniu 12 sierpnia 2011 r., przyczyni się do poprawy stanu tego stada.

Szprot

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 26%, do 213 110 ton.

Gładzica

Brak jest naukowych danych na temat stanu stada gładzicy. Ponieważ nie wiadomo jaką wielkość połowów można uznać za zrównoważoną, Komisja postanowiła przyjąć podejście ostrożnościowe i zaproponowała ograniczenie o 25% całkowitych dopuszczalnych połowów ryb tego gatunku do czasu zgromadzenia większej ilości danych i uzyskania możliwości należytego określenia poziomu połowów. Podejście to jest zgodne z wewnętrznie uzgodnioną zasadą ostrożnościową.

Dodatkowe informacje:
TAC i kwoty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm
Opinia naukowa: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm
Wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza bałtyckiego: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:PL:NOT

Wniosek dotyczący wieloletniego planu w zakresie zasobów łososia bałtyckiego: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:PL:NOT


Źródło:
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
 
0 Szwedzkie rozporządzenia idą w ruch
biedni Szwedzi znów będą musieli przewalić Komisję Europejską na 150 % .Jak widać ICES i RAC nie potrafi sobie wyobrazić swojej katastrofy związanej z ujawnieniem mediom wieloletniego oszustwa mającego swój początek przed rozszerzeniem Unii w 2004 roku, no cóż , panowie \"naukowcy\" , sami wybraliście swój los.
15 wrzesień 2011 : 14:51 ustka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 jakie 26 % obniżenie w szprocie
Ciekawe czy nowe rozporządzenie jest adekwatne do tej obniżki . Czy interesy \" tj : ich praw połowowych \" armatorów prowadzących połowy ryb pelagicznych ktoś kontroluje w tym dziwnym kraju...
15 wrzesień 2011 : 20:05 Ciekawy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 PRZEDWYBORCZE SPOTKANIA Z POLITYKAMI
\nJutro, 17 września o godzinie 15,30 przy Kanale Węglowym w porcie Ustka odbędzie się spotkanie rybaków z Premierem Leszkiem Millerem . Natomiast o godzinie 16,30 w Domu Kultury w Ustce odbędzie się spotkanie rybaków z Panią senator PIS Dorotą Arciszewską Mielewczyk
15 wrzesień 2011 : 22:18 Info Ustka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Odkryli fakty o których rybacy mówią od lat
Poławianie na Bałtyku szproty za pomocą dużych oceanicznych trawlerów i to jeszcze tukami doprowadziło do takiego stanu biomasy zasobów M.B jakie jest obecnie .Najtrudniej było i jest przekonanie polityków ,dyspozycyjnych naukowców do prawdy że Bałtyk które jest najmniejszym morzem w całej U.E nie jest żwirownią o nieograniczonych zasobach .Wielką szkodą dla polskich rybaków jest że Polski rząd w czasie prezydentury U.E nie poodnosi problemu na szczeblach parlamentu ,komisjach U.E .Ministerstwo rolnictwo odpowiedzialne za dział rybołówstwo jeszcze nigdy nawet nie próbowało zająć jakiekolwiek stanowiska w temacie nadmiernej eksploatacji surowca ryb pelagicznych w Polskiej Strefie Ekonomicznej .Restrykcję ograniczeń połowów najdotkliwiej uderzą znając życie w najsłabszych polskie rybołówstwo
16 wrzesień 2011 : 07:28 praktyk Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Polityka kwot połowowych niszczy unijne rybołówstwo
a ze szwedzkich i fińskich urzędników robi przestępców kryminalnych, którzy ratując własnych rybaków przed unijnymi limitami muszą co roku fałszować statystyki połowowe.
16 wrzesień 2011 : 09:17 korbowy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Sznujcie co macie - Pasza czy konsumpcja / luz czy sortowani
Tacy znowu pokrzywdzenie a ryby pelagiczne traktujecie wyłącznie jako pasze. Wasi prezesi juz dawno przerobili swoje kutry na zbiorniki w przyjeli filozofie \" liczy sie kilogram \" . Co do tuk to w tym kraju małe tuki robia wiecej szkody w naszych wodach bo przy okazji odławiania szproty odławiają śledzia i nikt z tym nic nie robi. Śledź na pasze w tym kraju to norma wiec kto wam bardziej szkodzi czy bark waszej wyobrazni i Wasza wygoda , czy Wasze Zwiazki których zadaniem jest zarabiac od kilograma byleczego.
16 wrzesień 2011 : 10:28 złośliwy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 6 lat za późno.
Eurokołchoźnicy zauważyli wreszcie ,że łańcuch pokarmowy na Bałtyku został przerwany przez duńskie paszowce, ciekawe gdzie byli przez ten czas słynni europejscy naukowcy z ICES i zieloni z WWF?
16 wrzesień 2011 : 11:05 córka rybaka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Spotkanie z Premierem Leszkiem Millerem
Dzisiejsze spotkanie rybaków z Premierem Leszkiem Millerem przy kanale Węglowym w Ustce zostało przesunięte na godzinę 15 spotkanie z Panią senator Dorotą Arciszewską Mielewczyk odbędzie się o godzinie 16,30 w Domu Kultury. Wykorzystajmy przedwyborczy czas do zasygnalizowania politykom naszych problemów.
16 wrzesień 2011 : 12:01 Info Ustka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Limit
ODSTĄPIĘ 35 TON LIMITU DORSZOWEGO. 505842419
16 wrzesień 2011 : 19:36 x Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Miller poinformowany o bezprawnych karach
[link usunięty]
17 wrzesień 2011 : 00:49 Info Ustka Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1